Menata Hati, Mengukir Nasib.


ads
Metafisika Modern

Islam Bukan Arab

Hmm.... Prihatin juga bila ada umat Islam yang punya persepsi bahwa Islam sama dengan Arab.... Dan menganggap semua yang berbau arab pastilah Islam. Lihatlah contoh gambar kaos di bawah ini, ini adalah tulisan Kaligrafi Arab, tetapi ini bukan kalimat atau ayat-ayat Al-Quran dari agama Islam. Ini adalah Doa Bapa Kami dari Agama Kristen.


WASPADA SUGESTI COVERT HYPNOSIS ➨ ISLAM = ARAB
Arab itu nama suku bangsa dan juga negara, sedangkan Islam itu nama Agama yang bersifat Rahmatan Lil 'alamin untuk semua umat manusia..

Bila kita mengidentikkan agama Islam dengan Bangsa Arab, maka itu artinya kita telah mengecilkan arti Islam dari sebuah tuntunan untuk seluruh umat manusia menjadi sebagai agama dari sebuah suku bangsa, dan dengan demikian artinya, Islam dianggap sebagai agama import di negara dan bangsa non arab...

Dan sesungguhnya, di dalam perang ideologi yang terjadi di dunia maya ini... memang ada upaya-upaya serangan Sugesti Covert Hypnosis dari beberapa golongan anti Islam yang mencoba mengidentikkan Islam dengan arab, dan menganggap Islam sebagai Agama Arab... dengan tujuan untuk memicu spirit Chauvinisme dan kesukuan sehingga berkobar api penolakan terhadap Islam di negara Non Arab...

Fakta sejarah dan juga realita memang menunjukkan bahwa Islam dan bangsa serta negara arab itu mempunyai kaitan yang sangat erat... Karena Islam turun dan berkembang di arab, dan Kiblat sholat Umat Islam berada di negara arab, Al-Quran dan Hadits juga berbahasa Arab....

Namun, bila kita mengidentikkan Islam = Arab, itu artinya adalah suatu pengkerdilan nilai terhadap Islam itu sendiri.... yang semestinya merupakan tuntunan untuk semua umat manusia, menjadi sebagai hak Milik bangsa arab,, atau bahkan nanti di anggap sebagai warisan tradisi dan budaya bangsa Arab...

Karena, Sugesti Covert Hypnosis lainnya yang dilancarkan oleh golongan anti agama adalah, mengidentikkan Agama sebagai sebuah Tradisi & Budaya.... Agama sebagai hasil perenungan pikiran manusia semata.

Waspadalah dengan Invansi / serangan pemikiran yang dalam bahasa jawa disebut GENDAM dan dalam bahasa arab dinamakan Ghazwul Fikri dan dalam bahasa inggris disebut dengan brain washing, thought control, Mind Control, Covert Hypnosis, Conversational Hypnosis, Hipnotis Massal, Public Speaking, Hypnotic Campaign, dll.

Saya harap ini menjadi perhatian dari sahabat Muslim semuanya....

SALAM....

“Tiada Kami mengutus Engkau (Muhammad), melainkan untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (Q.S. Saba’[34] : 28).Seni Arab Kristianiads
Labels: ISLAM UNTUK KITA

Thanks for reading Islam Bukan Arab. Please share...!

0 Comment for "Islam Bukan Arab"

Back To Top