ulilalbab.com

Menata Hati, Mengukir Nasib.

Ringkasan Fiqih Qurban


Fiqih Qurban (Ringkas)
By : Ibnu Abdillah Al-Katibiy (Achmad Imron Rosidi)

Sunnah muakkadah berqurban bagi orang muslim merdeka yang mampu. Seandainya dalam satu keluarga ada seorang yang berqurban maka gugur bagi yang lain kesunnahannya.

Ibadah Qurban lebih utama daripada ibadah sedekah karena ada perselisihan ulama tentang hukum wajibnya berqurban.

*Dasar ibadah Qurban*

Allah Swt berfirman :

فصل لربك وانحر
( Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah )

Dan ayat :

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله
( Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah )

Nabi Saw bersabda :

ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقه الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الارض، فطيبوا بها نفسا
“ Tidak ada amal ibadah yang lebih dicintai Allah di hari Nahr daripada menumpahkan darah (Qurban). Dan kelak di hari kiamat akan datang beserta tanduk dan kuku-kukunya dan sesungguhnya darahnya di sisi Allah memiliki kedudukan sebelum jatuh di bumi. Maka ikhlaskanlah diri kalian “

Dalam Hadits lain Nabi Saw bersabda :
عظموا ضحاياكم، فإنها على الصراط مطاياكم
“ Besarkanlah hewan-hewan qurban kalian, karena sesungguhnya hewan itu akan menjadi tumpangan kalian di shirath “

*Ketentuan Hewan Qurban*
Hewan qurban hanya boleh dari kalangan Bahiimatul Al An’aam (hewan ternak tertentu) yaitu onta, sapi atau kambing dan tidak boleh selain itu.

a. Kambing domba atau jawa
Tidak ada khilaf di kalangan ulama, bahwa seekor kambing hanya cukup untuk satu orang.

b. Unta atau sapi
Menurut jumhur ulama, diperbolehkan 7 orang berserikat pada seekor unta atau sapi. Dalilnya adalah hadits Jabir radhiyallahu ‘anhu, dia berkata:

نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ
“Kami pernah menyembelih bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pada waktu Hudaibiyyah seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang.” (HR. Muslim)

Umur Hewan Qurban :

No. Hewan Umur minimal
1. Onta 5 tahun
2. Sapi 2 tahun
3. Kambing jawa 1 tahun
4. Domba/ kambing gembel / Gibas 6 bulan
(domba Jadza’ah)

Cacat yang menyebabkan tidak sah untuk berqurban, ada 4 :

• Buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya: Jika butanya belum jelas – orang yang melihatnya menilai belum buta – meskipun pada hakekatnya kambing tersebut satu matanya tidak berfungsi maka boleh diqurbankan. Demikian pula hewan yang rabun senja. ulama’ madzhab syafi’iyah menegaskan hewan yang rabun boleh digunakan untuk qurban karena bukan termasuk hewan yang buta sebelah matanya.

• Sakit dan tampak sekali sakitnya.

• Pincang dan tampak jelas pincangnya: Artinya pincang dan tidak bisa berjalan normal. Akan tetapi jika baru kelihatan pincang namun bisa berjalan dengan baik maka boleh dijadikan hewan qurban.

• Sangat tua sampai-sampai tidak punya sumsum tulang.

*Waktu Berqurban*
Di mulai sejak selesainya sholat ‘idhul Adha hingga akhir hari Tasyrik.
Seandainya menyembelih hewan kurban sebelum selesai sholat ‘id atau setelah akhir hari tasyrik, maka tidak di namakan qurban. Seandainya ia tidak menyembelih hewan kurban yang wajib hingga keluar hari tasyrik, maka wajib menyembelihnya dan jatuhnya menjadi qodho.

*Qurban wajib dan Sunnah*
- Hewan kurban yang wajib yaitu hewan kurban yang di nadzari atau ditentukan, haram dimakan dagingnya bagi yang menyembelihnya dan wajib menyedekahkan semuanya kepada faqir / miskin.

- Hewan kurban sunnah wajib mensedekahkan dagingnya namun boleh bagi orang yang menyembelihnya untuk memakan sedikit dari daging tersebut asal tidak melebihi sepertiganya.

*Niat berqurban*
Disyaratkan berniat ketika menyembelih atau menentukan hewan yang ingin dijadikan kurban.
Misalnya : “ Saya niat kurban sunnah “. Jika ia mengatakan dalam hatinya : “ Saya berniat kurban “ saja, maka jatuhnya adalah wajib dan haram ia memakan dagingnya.

*Peringatan*

● Dalam kitab I’aanah dan Hasyiah Bujairami disebutkan :

وحينئذٍ فما يقع في ألسنة العوام كثيراً من شرائهم ما يريدون التضحية به من أوائل السنة، وكل من سألهم عنها يقولون له: تلك أضيحة مع جهلهم بما يترتب على ذلك من الأحكام تصير به أضحية واجبة يمتنع عليه أكله منها، ولا يقبل قوله: أردت أني أتطوع بها خلافاً لبعض المتأخرين

“ Jika demikian apa yang terjadi pada ucapan kebanyakan orang awam ketika membeli hewan kurban di awal-awal tahun adalah yang dimaksud kurban tersebut. Dan setiap orang yang menanyakan mereka tentang hewan itu, maka mereka menjawabnya ; “ itu adalah hewan untuk kurban “ karena ketidaktahuan mereka atas hukum akibat ucapan tersebut yang demikian itu menjadi kurban wajib yang ia dilarang memakan sebagian dari dagingnya. Dan tidak terima ucapannya kembali “ Aku berniat kurban sunnah dengannya “, berbeda bagi sebagian ulama mutaakhkhirin “.

● Haram atasnya dan atas ahli warisnya menjual kulit dan bagian yang lainnya dari hewan kurban. Juga haram hukumnya menyewakannya atau menjadikan sebagai upah penyembelihan. Karena Nabi Saw bersabda :

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ
“ Barangsiapa yang menjual kulit hewan kurbannya maka ia tidak mendapatkan apa-apa dari kurbannya “

*Catatan*
Untuk orang miskin yang ingin berqurban, Imam Abu Yahya Zakariya Al-Ansori menganjurkan untuk mengikuti pendapat Ibn Abbas yang menganggap kesunatan berqurban itu cukup dengan mengalirkan darah meskipun darah ayam jago. (Namun hal ini tidak boleh dipublikasikan, cukup untuk diamalkannya sendiri)

*Referinsi*
Al-Majmu’
I’aanatuth Tholibin
Hasyiah Bujairami
Syarh Al-Baijuri
Bughyatul Mustarsyidin
Al-Yaqutun Nafis

*Penting*
Bagi sipemilik kurban atau org yang diwakilkan untuk menyembelih hendaknya ketika menyembelih diawal menyebutkan " Yaa Allah, atau Bismillah ini qurbanku atau qurban si Fulan ", agar tdk jatuh qurban wajib.

يغتفر قولهم عند الذبح: اللهم إن هذه أضحيتي أي فلا تجب به لأن قصدهم التبرك
" Diperbolehkan (tdk jatuh hewan qurban wajib) mengucapkan ketika menyembelih " Ya Allah ini adalah qurbanku...krna tujuannya adalah tabarruk " (Hasyiah Al-Bujairami)

*Qurban Atas Nama Orang Lain Atau Mayit*
Berqurban atas nama orang lain tidak diperkenankan tanpa seizinya. Sedangkan berqurban atas nama orang yang sudah meninggal para fuqaha’ berbeda pendapat, ada yang berpendapat tidak sah jika tidak mewasiatkan dan ada yang bependapat sah sekalipun tidak mewasiatkan.

ولا يضحى احد عن حي بلا اذنه ولاعن ميت لم يوص اهـ منهاج القويم ص : 630
Tidak diperkenankan seseorang berkorban atas nama orang hidup tanpa seizinnya dan juga atas nama mayit yang tidak mewasiatkannya.

*Berserikat Antara Qurban Dan Aqiqah*
Memperserikatkan antara qurban dan aqiqah pada seekor ternak terdapat perbedaan pendapat, menurut Imam Ibnu Hajar yang dianggap hanya satu dan menurut Imam Muhammad Ramli kesemuanya bisa dianggap.

(مسئلة) لو نوي العقيقة والضحية لم تحصل غير واحد عند حج ويحصل الكل عند مر اهـ اثمد العين ص : 77
(Persoalan) Apabila seseorang meniati aqiqah dan qurban, maka tidak hasil kecuali satu (niat) menurut Imam Ibnu Hajar dan bisa hasil keseluruhannya menurut Imam Muhammad Ramli.

*Pembagian Daging Qurban*
Daging kurban wajib disedekahkan dalam keadaan mentah dan boleh mudhahhi memakan sebagiannya, kecuali jika kurban itu dinadzarkan, maka harus disedekahkan keseluruhannya.

والفرض بعض اللحم لوبنزر# وكل من المندوب دون النذر) متن زبد ابن رسلان ج 1 ص: -136 )
Wajib (dalam kurban sunnah) mensedekahkan sebagian dagingnya walaupun sedikit dan makanlah dari kurban sunnah bukan kurban nadzar.

ويشترط فى اللحم ان يكون نيأ ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء من بيع وغيره (الباجورى جز 2 ص : 302)
Disyaratkan untuk daging dibagikan dengan mentah agar sipenerima bebas mentasarufkan dengan sekehendaknya apakah dijual atau yang lain.

Adapun yang berhak menerima daging qurban adalah orang faqir sebgaimana yang dijelaskan oleh al-Qur’an :

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (الحج : 27 )
Maka makanlah sebagian daripadanya dan berikanlah (sebagian yang lain) untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir.

Ijtihad para fuqaha’ tentang pembagian daging qurban ini setidaknya ada tiga pendapat : (1) Disedekahkan seluruhnya kecuali sekedar untuk lauk-pauk (2) Dimakan sendiri separo dan disedekahkan separo (3) Sepertiga dimakan sendiri, sepertiga dihadiahkan dan sepertiga lagi disedekahkan. (Kifayatul Akhyar, juz 2 : 241).

*Daging Qurban untuk non muslim*

Menurut pendapat imam Ibnu Hajar tidak boleh memberikan daging qurban pada non muslim :

( وَلَهُ ) أَيْ الْمُضَحِّي عَنْ نَفْسِهِ مَا لَمْ يَرْتَدَّ إذْ لَا يَجُوزُ لِكَافِرٍ الْأَكْلُ مِنْهَا مُطْلَقًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْفَقِيرَ وَالْمُهْدَى إلَيْهِ لَا يُطْعِمُهُ مِنْهَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا إرْفَاقُ الْمُسْلِمِينَ بِأَكْلِهَا فَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ تَمْكِينُ غَيْرِهِمْ مِنْهُ

(Tuhfah al-Muhtaj)

Selamat Hari Raya Idul Adha 1438 H ( 1 September 2017)

Kami keluarga Besar NAQSDNA mengucapkan Minal aidin wal fa'idzin, Mohon maaf lahir dan batin

Sekali lagi, Kalau ada salah, baik salah ucap maupun perbuatan mohon dimaafkan...

Salam

Edi Sugianto ~ naqsdna.com

Ruqyah Kok Dikit-dikit Jin


Ruqyah Kok Dikit-dikit Jin, Jin kok cuman sedikit. Wkwkwkwkwkwk...
Baca 50 Ciri Gangguan Jin

Jadi Praktisi Ruqyah Jangan Lebay ya..!!! dikit-dikit jin... Ini kata Ustadz Perdana Akhmad lho... hehehe... ndak percaya..?? Baca tausyiah beliau di bawah ini...

JANGAN BERKHURAFAT WAHAI PRAKTISI QURANIC HEALING
Ada kecendrungan peruqyah yang baru belajar menjadi praktisi ruqyah menganggap semua penyakit karena ulah jin dan sihir. Prilaku ini sama saja dengan dukun yang jika ada seseorang pasien yang datang padanya langsung divonis santet dan kena serangan jin.

Ada kecendrungan peruqyah terlalu mempercayai perkataan jin, padahal sifat jin adalah pembohong, jangan terlalu banyak bercakap-cakap dengan jin hingga melalaikan membaca ayat ruqyah.

Ada kecendrungan peruqyah sangat mengandalkan / ghuluw ayat tertentu ketika meruqyah seolah-olah ayat tersebut mengandung kekuatan, ini adalah perbuatan bid'ah! Seperti untuk orang yg terkena sihir dibacakan ayat tertentu, klo tidak mempan dibacakan ayat tertentu yang lain, klo tidak mempan juga, dibacakan ayat tertentu yang lain (tidak boleh menganggap ayat tertentu kurang kekuatannya dibandingkan ayat lain sebab ayat tidak ada kekuatan apapun kita hanya bisa membaca dan yang menolong adalah Allah). menurut saya hal ini memerlukan pendalilan yang kuat karena klo tidak, sama saja dengan menetapkan perkara baru. sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa "addu'au huwal ibadah", doa itu adalah ibadah. sedangkan yang namanya ibadah itu terikat pada syariat, harus ada dalilnya.

Ada juga kecendrungan peruqyah memfonis perguruan bela diri tertentu memiliki khodam jin. Contohnya perguruan silat, tidak semua perguruan silat itu bekerjasama dengan jin selama latihannya murni beladiri fisik dan tidak melatih ilmu ghoib atau ilmu metafisika. Jangan sampai vonis kita salah alamat hanya karena ada satu praktisi beladiri yang mencampurkan beladirinya dengan tenaga dalam dan akhirnya kerasukan jin yang dihujat adalah perguruan beladirinya. Ini sangat tidak adil dan merupakan bentuk penilaian yang dapat menimbulkan fitnah. Seperti perguruan Pagar Nusa tidaklah berhubungan dengan jin selama murni latihan fisik seperti yang diajarkan salah seorang praktisi Quranic healing Riau yaitu Ustadz Abu Qhois Sidomulyo atau Thifan yang juga banyak praktisinya adalah para quranic healer seperti Selamet Syahril , Ibnu Abdir Rahmàn dkk. Saya perlu mentazkiyah perguran Pagar Nusa dan thifan yang mengajarkan bela diri murni dan tidak melatih tenaga dalam (dath, naht buaian) dari fitnah walaupun memang ada juga perguruan pagar Nusa atau thifan yang mengajarkan ilmu metafisika dan ini oknum saja.

Ada juga kecendrungan peruqyah yang memastikan fenomena alam sebagai ulah jin atau penampakan jin padahal bisa saja itu karena kebetulan belaka atau fenomena alami. Seperti dulu ada perguruan hikmatul Iman yang memfonis penampakan orb ketika dipotret dengan kamera resolusi tinggi adalah salah satu bentuk wujud jin padahal sebetulnya cuma debu atau kabut saja. Sekali lagi ini sikap khurafat yang lebay (berlebih-lebihan).

Wallahu a'lam

Tulisan ini adalah Status Facebook dari Ustadz Perdana Ahmad (Praktisi Quranic Healing) di sini : https://www.facebook.com/perdana.akhmad/posts/10200831991904112

Artikel ini pertama kali diterbitkan pada 11 February 2013, dan diposting ulang pada hari ini : 28 July 2017.

Apa itu Shodr, Qolb, Fuad, & Albab

Sebelum belajar ilmu kesadaran seperti Latihan Suwung, dll., fahami dulu 4 level kesadaran, yaitu Shodr, Qolb, Fuad, & Albab sebagaimana sudah aku posting di artikel Manajemen Hati & Pikiran dengan Sodron Way. Agar tidak salah jalan, dan mudah terkena rayuan setan...

Jika kamu hanya mengandalkan pengendalian pikiran & hati dengan suwung. Itu artinya, kamu baru menata dua area saja. Yaitu Shodr Qolb. Sedangkan pintu Fuad dan Albab masih tertutup. Makanya, kosong dari bimbingan Tuhan. Yang ada adalah bisikan nafsu dan ego. Yang getarannya itu sangat menarik bagi setan untuk datang.

Buka pintu Fuad & Albab dengan iman. Maka perjalanannmu akan ada yang membimbing dan melindungi.

Bagi anda yang sering membaca status facebook saya ataupun membaca tulisan-tulisan saya di website ini. Tentu tidak asing lagi dengan nama Sodron. Karena seringkali kalimat Sodron ini saya pergunakan untuk mempersonifikasi karakter tertentu dalam suatu dialog. Dan biasanya saya sebut dengan panggilan Kang Sodron, Pak Dhe Sodron, dll.

Nah, dalam tulisan kali ini. Saya akan lebih serius mengupas makna dibalik kata-kata Sodron ini. Agar tidak terjadi kesalah fahaman bagi sebagian pembaca. Karena bagi orang-orang dari daerah tertentu. Sodron biasanya di maknai sebagai Gila, Edan, Sinting, gendeng, sedeng, liwung, dll. Namun bukan dalam artian Gila yang sebenar-benarnya Gila. Tetapi ketika seseorang itu punya tingkah laku yang cenderung aneh padahal dia adalah manusia yang normal dan waras, Maka orang itu biasanya dipanggil sebagai Manusia Sodron.

Penggunaan istilah sodron yang sering saya gunakan untuk mempersonifikasi suatu karakter yang unik, aneh, nyleneh, tetapi bijaksana, dan benar. Ini sebenarnya mengacu pada karakter Abu Nawas. Seorang tokoh sufi yang hidup di zaman Sultan Harun Al Rasyid, dan banyak mempunyai kisah-kisah yang aneh, unik, nyleneh, dan lucu, tapi di dalamnya mempunyai muatan hikmah yang sangat dalam.

Terkait dengan istilah Sodron ini, sebenarnya perkataan itu juga ada kaitannya dengan pelajaran mengenai Kesadaran Manusia. Yang mana di dalam Al-Quran, Peringkat kesadaran Manusia itu di bagi menjadi 4 bagian. Yaitu
 1. Shodr ( Kesadaran Mental )
 2. Qolb ( Kesadaran Hati )
 3. Fuad ( Kesadaran Jiwa )
 4. Albab ( Kesadaran Ruh )
Shodr sering dimaknai sebagai hati bagian terluar. Qolb atau Qolbu adalah Hati Bagian dalam.
Fuad adalah Bagian Hati yang lebih dalam lagi. Sedangkan Albab adalah bagian Hati yang paling dalam, yang sering juga disebut sebagai Hati Sanubari atau Hati Nurani.

Sebelum saya berbicara mengenai  Manajemen Hati & Pikiran dengan Sodron, sebaiknya kita kupas satu persatu pengertian dari nama 4 kesadaran tersebut di atas.

Shodr ( Kesadaran Mental )
Kerena pengertiannya sebagai hati bagian luar, maka istilah shadr biasa pula diartikan sebagai dada. Hanya dada disini tidak hanya berarti fisik, tetapi juga non fisik, seperti aqal dan hati. Ini kerena menurut Amir An-Najr, sadr merupakan pintu masuknya segala macam godaan nafsu, penyakit hati dan juga petunjuk dari Tuhan. Sadr juga merupakan tempat masuknya ilmu pengetahuan ke dalam dirinya manusia.

Dada adalah wilayah pertempuran utama antara kekuatan positif dan negatif dalam diri kita, tempat kita di uji dengan kecendrungan-kecendrungan negatif nafsu. Kalau sisi positif itu yang dominan, maka dada dipenuhi oleh cahaya dan berada dalam pengawasan jiwa ilahi. Tapi jika sebaliknya yakni sisi negatif yang dominan, seperti dengki, syahwat, keangkuhan, atau kepedihan, penderitaan atau tragedi yang berlangsung lama, maka dada akan dilingkupi oleh kegelapan. Hati akan mengeras dan cahaya batiniyah menjadi redup.

Selain itu, kata “shadr” atau dada dalam bahasa Arab seakar dengan “akal”, yakni tempat seluruh pengetahuan yang dapat dipelajari dengan dikaji, dihafalkan dan usaha individual serta dapat didiskusikan, ditulis atau diajarkan kepada orang lain. Pengetahuan yang tersimpan dalam hati tersebut  adalah pengetahuan luar atau pengetahuan diuniawi, kerena ia berguna untuk mencari penghidupan dan efektif dalam menangani urusan-urusan duniawi.

Kemudian Maulana Jalaluddin Rumi menyebutkan dua proses pengetahuan itu sebagai kecerdasan utuh dan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan buatan memiliki banyak tingkatan yang berbeda, tetapi masing-masing memperolah pengetahuannya di luar. Sedang kecerdasan utuh didapatkan dari dalam. Jadi kata shadr tidak hanya berarti dada secara fisik, tetapi juga non fisik, yaitu hati dan akal. Alias Kesadaran Mental.

Qolb ( Kesadaran Hati )
Kemudian lapisan hati yang kedua adalah Qolb, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kalbu atau hati. Hubungan antara Qolb dengan Shadr ialah bahwa Qolb merupakan sumber mata air, sedangkan Shadr diibaratkan sebagai danaunya, atau shadr merupakan lapangan bagi Qolb.

Qolbu adalah hati yang bernuansa portal, pagar, atau pintu masuk, layaknya sebuah pintu maka ia bisa bolak balik, pemisah antara Shodr dan Fuad..

Hati berisikan prinsip-prinsip pengetahuan yang mendasar. Ia bagaikan air yang mengisi kolam pengetahuan dalam dada. Hati adalah akar dan dada merupakan cabang yang diberikan makan oleh hati. Pengetahuan bathiniyah dari hati atau pengetahuan luar dari akal sama-sama penting. Pengeahuan luar mencakup informasi kita yang kita perlukan untuk bertahan, termasuk keahlian profesional, maupun kecerdasan yang dibutuhkan untuk membentuk keluarga. Ia juga diperlukan dalam upaya menjalani kehidupan yang bermoral dan etis yang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah.

Qolbu adalah pintu masuk “sesuatu” dari Shodr ke Fuad atau pintu keluar “sesuatu” dari Fuad ke Shodr. Atau, Qolbu adalah pintu keluarnya “cahaya” dari Fuad ke Shodr.

Af’idah/Fuad ( Kesadaran Jiwa )
Selanjutnya lapisan hati yang ketiga adalah “fuad” atau “afidah”. Dalam bahasa Arab kata “fuad” berarti hati, tetapi letaknya lebih dalam dari Qolb, sehingga kata “fuad” biasa dikatakan sebagai “hati yang lebih dalam”

Qolb dan fuad berkaitan erat dan pada waktu tertentu hampir tidak dapat dibedakan. Qalb mengetahui, sedangkan fuad melihat. Mereka saling melengkapi, seperti halnya pengetahuan dan penglihatan. Jika pengetahun dan penglihatan dipadukan, maka yang gaib manjadi nyata dan keyakinan kita akan menjadi kuat.

Albab ( Kesadaran Ruh )
Akhirnya, lapisan hati yang paling dalam ialah Albab. Kata “albab” merupakan jamak dari kata “lubb”. Dalam bahasa Arab kata “lubb” berarti racun, akal, hati, inti, dan sari. Sedang dalam tasawwuf istilah “lubb” berarti hati terdalam atau hatinya hati.

Dalam sudut pandang saya, Lubb atau Albab inilah yang merupakan Portal atau media bagi kita untuk terhubung dengan Allah swt. Inilah kesadaran diri kita yang sejati. Sejati Ingsun, Pribadi Tinggi, Pribadi Suci, Kesadaran yang terdalam, dll. Dengan kata lain, Lubb adalah Area dimana kesadaran kita menyatu dengan Kesadaran Ilahi. Manunggaling Kawulo Gusti.

Kalau ada orang hanya menggunakan shadr, Qalb, dan fuad, orang itu bisa baik dan bisa juga buruk, tapi kalau ia menggunakan albabnya, maka ia pasti baik.

Manajemen Hati & Pikiran dengan Sodron
Jika kita melihat peringkat dan struktur kesadaran di atas, terlihat bahwa Area yang dapat kita intervensi atau utak-atik adalah wilayah Shodr, karena wilayah kesadaran yang lebih dalam yaitu Qolb & Fuad, hanyalah merupakan hasil perpaduan dari Input yang kita berikan dari Kesadaran Mental (Shodr) dan bimbingan Tuhan Yang terbit melalui kesadaran Ruh kita (Lubb). Dimana Kesadaran Ruh sumbernya adalah langsung dari Allah swt.

"Segala keberkahan datang dari Allah SWT, dan segala musibah datang sebagai akibat dari perbuatan manusia sendiri." (QS.4.An-Nisaa' : 79)

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar Ro’du: 11)

Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun.” (QS:Al-Kahfi | Ayat: 49l

Para pakar dan dan peneliti perilaku manusia menyatakan bahwa 77% dari apa yang kita fikirkan bersifat negatif, kontraproduktif dan melawan diri kita. Sementara itu para peneliti di bidang medis menyatakan bahwa 75% dari penyakit yang di derita oleh manusia bersifat Self-induced (Penyakit yang timbul akibat kondisi pikiran/psikosomatis).

Oleh karena itu, suatu Transformasi Diri Yang permanen haruslah di awali di Pikiran dan terjadi di pikiran, lebih tepatnya di Pikiran Bawah Sadar. Sebab di Pikiran Bawah Sadarlah terletak Program-Program Pikiran yang selama ini mengontrol tindakan dan pemikiran kita tanpa disadari. Mengontrol kebiasaan-kebiasaan kita, yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi kehidupan yang kita alami dan kita rasakan saat ini.

Pikiran Bawah Sadar jika mengacu pada terminologi 4 Level Kesadaran di atas, maka itu adalah terkait dengan Shodr & Qolb yang menjadi Ruang Lingkup kesadaran yang nantinya akan kita kelola melalui Metode SODRON. Yang mana istilah Sodron ini saya ambilkan dari kalimat Shodr.

Sebagai contoh, salah satu tekhnik yang ada dalam Metode Sodron adalah Suwung Reconnection. Simak artikelnya di sini : http://www.naqsdna.com/2017/04/suwung-reconnection-bangkitnya-kesadaran.html

Baiklah, sekian dulu tulisan pembuka untuk memperkenalkan Metode Sodron ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua.

SALAM.


• Edi Sugianto, Founder NAQSDNA
naqsdna.combasupati.comsabdasakti.com

SMS/WA : +62 812 3164 9477
HP : +62 822 3458 3577
Telegram : @Hipnotis
Pin BB : DA927129
Twitter : @edi5758
Facebook : https://www.facebook.com/haryopanuntun
Google Plus : +Edi Sugianto, C.Ht., MNLP

Click To Chat :
Simak Materi Pelatihan Gratis Yang lain di Group Telegram JRC, KLIK DI SINI... untuk bergabung.


Jadwal Event Workshop, klik di sini..

Silahkan SHARE / BAGIKAN jika anda merasa artikel ini bermanfaat, dan jika anda mau COPAS Artikel ini, sertakan Linknya, agar ada yang bertanggung jawab atas isinya. Terima Kasih.

Cara Test Kepribadian Menurut Florence Littauer

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Melanjutkan artikel saya sebelumnya yang berjudul "JANGAN CINTAI AKU APA ADANYA" yang salah satunya membahas tentang 4 type kepribadian.

Dalam Artikel ini akan saya bahas tentang cara tes uji kepribadian dari buku Personality Plus karya Florence Littauer Yang membagi kepribadian manusia menjadi 4 Type, yaitu :
1. Plegmatis
2. Melankolis
3. Sanguinis
4. Koleris


Dalam Test Kepribadian ini, saya termasuk type KOLERIS, Bagaimana dengan anda..?

Jika anda ingin mengetahui Type Kepribadian anda, Silahkan ikuti tesnya, dan uji kepribadian anda sekarang :
Tersedia 40 soal, Jawab pertanyaan dengan memilih salah satu pilihan dari empat pilihan jawaban yang tersedia dalam setiap nomernya, Pilih A, B, C, atau D, dan untuk memudahkan anda mengerjakan test ini. Boleh juga anda tulis jawabannya di noted atau kertas.

Cara Test Kepribadian Menurut Florence Littauer :

1.
A. Suka pamer, memperlihatkan apa yang gemerlap dan kuat, terlalu bersuara.
B. Suka memerintah, mendominasi, kadang-kadang mengesalkan antar hubungan orang dewasa.
C. Menghindari perhatian akibat rasa malu.
D. Memperlihatkan sedikit emosi/mimik.

2.
A. Kurang teraturannya mempengaruhi hampir semua bidang kehidupannya.
B. Merasa sulit mengenali masalah dan perasaan orang lain.
C. Sulit memaafkan dan melupakan sakit hati yang pernah dilakukan, biasa mendendam.
D. Cenderung tidak bergairah, sering merasa bahwa bagaimanapun sesuatu tidak akan berhasil.

3.
A. Suka menceritakan kembali suatu kisah tanpa menyadari bahwa cerita tersebut pernah diceritakan sebelumnya, selalu perlu sesuatu untuk dikatakan.
B. Berjuang, melawan untuk menerima cara lain yang tidak sesuai dengan cara yang diinginkan.
C. Sering memendam rasa tidak senang akibat merasa tersinggung oleh sesuatu.
D. Tidak bersedia ikut terlibat terutama bila rumit.

4.
A. Punya ingatan kurang kuat, biasanya berkaitan dengan kurang disiplin dan tidak mau repot-repot mencatat hal-hal yang tidak menyenangkan.
B. Langsung, blak-blakan, tidak sungkan mengatakan apa yang dipikirkan.
C. Bersikeras tentang persoalan sepele, minta perhatian besar pada persoalan yang tidak penting.
D. Sering merasa sangat khawatir, sedih, dan gelisah.

5.
A. Lebih banyak bicara daripada mendengarkan, bila sudah bicara sulit berhenti.
B. Sulit bertahan untuk menghadapi kekesalan.
C. Kurang percaya diri.
D. Sulit dalam membuat keputusan.

6.
A. Bisa bergairah sesaat dan sedih pada saat berikutnya. Bersedia membantu kemudian menghilang. Berjanji akan datang tapi kemudian lupa untuk muncul.
B. Merasa sulit memperlihatkan kasih sayang dengan terbuka.
C. Tuntutannya akan kesempurnaan terlalu tinggi dan dapat membuat orang lain menjauhinya.
D. Tidak tertarik pada perkumpulan atau kelompok.

7.
A. Tidak punya cara yang konsisten untuk melakukan banyak hal.
B. Bersikeras memaksakan caranya sendiri.
C. Standar yang ditetapkan begitu tinggi sehingga orang lain sulit memuaskannya.
D. Lambat dalam bergerak dan sulit untuk ikut terlibat.

8.
A. Memperbolehkan orang lain, termasuk anak-anak untuk melakukan apa saja sesukanya untuk menghindari diri kita tidak disukai.
B. Punya harga diri tinggi dan menganggap diri selalu benar dan yang terbaik dalam pekerjaan.
C. Dalam mengharapkan yang terbaik, biasanya melihat sisi buruk sesuatu terlebih dahulu.
D. Memiliki kepribadian yang biasa saja dan tidak suka memperlihatkan banyak emosi.

9.
A. Memiliki perangai seperti anak-anak yang mengutarakan diri dengan ngambek dan berbuat berlebihan tetapi kemudian melupakannya seketika.
B. Mengobarkan perdebatan karena biasanya selalu benar dan terkadang tidak peduli bagaimana situasi saat itu.
C. Mudah merasa terasing dari orang lain dikarenakan rasa tidak aman atau takut jangan-jangan orang lain tidak merasa senang bersamanya.
D. Bukan orang yang suka menetapkan tujuan dan tidak berharap menjadi orang yang seperti itu.

10.
A. Memiliki perspektif yang sederhana dan kekanak-kanakan, kurang pengertian terhadap tingkat kehidupan yang lebih mendalam.
B. Penuh keyakinan, semangat, dan keberanian (sering dalam pengertian negatif).
C. Sikapnya jarang positif dan sering hanya melihat sisi buruk dari setiap situasi.
D. Mudah bergaul, tidak peduli, dan masa bodoh.

11.
A. Merasa senang mendapat penghargaan dari orang lain. Sebagai penghibur menyukai tepuk tangan, tawa, dan penerimaan penonton.
B. Menetapkan tujuan secara agresif serta harus terus produktif, merasa bersalah bila beristirahat, bukan terdorong oleh keinginan untuk sempurna melainkan imbalan.
C. Suka menarik diri dan memerlukan banyak waktu untuk sendirian atau mengasingkan diri.
D. Secara konsisten merasa terganggu atau resah.

12.
A. Suka berbicara dan sulit mendengarkan.
B. Kadang-kadang menyatakan diri dengan cara yang agak menyinggung perasaan dan kurang pertimbangan.
C. Terlalu introspektif dan mudah tersinggung kalau disalahpahami.
D. Lebih suka mundur dari situasi sulit.

13.
A. Kurang memiliki kemampuan dalam membuat kehidupan menjadi teratur.
B. Dengan paksa mengambil kontrol atas situasi atau orang lain, biasanya dengan mengatakan apa yang harus dilakukan.
C. Hampir sepanjang waktu merasa tertekan.
D. Mempunyai ciri khas selalu tidak tetap dan kurang keyakinan bahwa suatu hal akan berhasil.

14.
A. Tidak menentu, serba berlawanan dengan tindakan dan emosi yang tidak berdasarkan logika.
B. Tampaknya tidak bisa menerima sikap, pandangan, dan cara orang lain.
C. Pemikiran dan perhatian ditujukan ke dalam, hidup di dalam diri sendiri.
D. Merasa bahwa kebanyakan hal tidak penting dalam suatu cara atau cara yang lain.

15.
A. Hidup dalam keadaan tidak teratur, tidak dapat menemukan banyak benda.
B. Mempengaruhi dengan cerdik dan penuh tipu untuk kepentingan sendiri; dengan suatu cara dapat memaksakan kehendak.
C. Tidak punya emosi yang tinggi, tetapi biasanya semangatnya merosot sekali, apalagi bila merasa tidak dihargai.
D. Bicara pelan kalau didesak, tidak mau repot-repot bicara dengan jelas.

16.
A. Perlu menjadi pusat perhatian, ingin dilihat.
B. Bertekad memaksakan kehendaknya, tidak mudah dibujuk, keras kepala.
C. Tidak mudah percaya, mempertanyakan motif di balik suatu perkataan.
D. Tidak sering bertindak atau berpikir cepat, sangat mengganggu.

17.
A. Tawa dan suaranya dapat didengar di atas suara lainnya di di dalam ruangan.
B. Tidak ragu-ragu mengatakan benar dan dapat memegang kendali.
C. Memerlukan banyak waktu pribadi dan cenderung menghindari orang lain.
D. Menilai pekerjaan dan kegiatan dengan ukuran berapa banyak tenaga yang dibutuhkan.

18.
A. Tidak punya kekuatan untuk berkonsentrasi atau menaruh perhatian pada sesuatu.
B. Punya kemarahan yang menuntut berdasarkan ketidaksabaran. Kemarahan yang dinyatakan saat orang lain tak bergerak cukup cepat atau tidak menyelesaikan apa yang diperintahkan.
C. Cenderung mencurigai atau tidak mempercayai gagasan orang lain.
D. Lambat untuk memulai, perlu dorongan yang kuat untuk termotivasi.

19.
A. Menyukai kegiatan baru terus-menerus karena tidak merasa senang melakukan hal yang sama sepanjang waktu.
B. Bisa bertindak tergesa-gesa tanpa memikirkan dengan tuntas terlebih dahulu, biasanya karena ketidaksabaran.
C. Secara sadar maupun tidak mendendam, menghukum orang yang melanggar, diam-diam menahan persahabatan/kasih sayang.
D. Tidak bersedia untuk ikut terlibat dalam suatu hal.

20.
A. Rentang perhatian kekanak-kanakan dan pendek, butuh banyak perubahan dan variasi supaya tak merasa bosan.
B. Cerdik, orang yang selalu bisa menemukan cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
C. Selalu mengevaluasi dan membuat penilaian, sering memikirkan dan menyatakan reaksi negatif.
D. Sering mengendurkan pendiriannya, bahkan ketika merasa benar untuk menghindari terjadinya konflik.


21.
A. Penuh kehidupan, sering menggunakan isyarat tangan, lengan, dan wajah secara hidup.
B. Orang yang mau melakukan sesuatu hal yang baru dan berani bertekad untuk menguasainya.
C. Suka menyelidiki bagian-bagian yang logis.
D. Mudah menyesuaikan diri dan senang dalam setiap situasi.

22.
A. Penuh kesenangan dan selera humor yang baik.
B. Meyakinkan seseorang dengan logika dan fakta, bukan dengan pesona atau kekuasaan.
C. Melakukan sesuatu sampai selesai sebelum memulai yang lain.
D. Tampak tidak terganggu dan tenang serta menghindari setiap bentuk kekacauan.

23.
A. Orang yang memandang bersama orang lain sebagai kesempatan untuk bersikap manis dan menghibur, bukannya sebagai tantangan atau kesempatan bisnis.
B. Orang yang yakin dengan caranya sendiri.
C. Bersedia mengorbankan dirinya untuk memenuhi kebutuhan orang lain.
D. Dengan mudah menerima pandangan atau keinginan orang lain tanpa perlu banyak mengungkapkan pendapat sendiri.

24.
A. Bisa merebut hati orang lain melalui pesona kepribadian.
B. Mengubah setiap situasi, kejadian atau permainan sebagai sebuah kontes dan selalu bermain untuk menang.
C. Menghargai keperluan dan perasaan orang lain.
D. Mempunyai perasaan emosional tapi jarang memperlihatkannya.

25.
A. Memperbaharui dan membantu membuat orang lain merasa senang.
B. Bisa bertindak cepat dan efektif dalam semua situasi.
C. Memperlakukan orang lain dengan segan sebagai penghormatan dan penghargaan.
D. Menahan diri dalam menunjukkan emosi atau antusiasme.

26.
A. Penuh gairah dalam kehidupan.
B. Orang mandiri yang bisa sepenuhnya mengandalkan kemampuan dan sumber dayanya sendiri.
C. Secara intensif memperhatikan orang lain maupun hal apapun yang terjadi di sekitar.
D. Orang yang mudah menerima keadaan atau situasi apa saja.

27.
A. Dapat mendorong atau memaksa orang lain mengikuti dan bergabung melalui pesona kepribadiannya.
B. Mengetahui segalanya akan beres bila kita yang memimpin.
C. Memilih mempersiapkan aturan yang terinci sebelumnya dalam menyelesaikan suatu proyek dan lebih menyukai keterlibatan dalam tahap-tahap perencanaan dan produk jadi, bukan dalam melaksanakan tugas.
D. Tidak terpengaruh oleh penundaan. Tetap tenang dan toleran.

28.
A. Memilih agar semua kehidupan adalah kegiatan yang impulsif, tidak dipikirkan terlebih dahulu dan tidak terhambat oleh rencana.
B. Yakin, tidak ragu-ragu.
C. Membuat dan menghayati hidup menurut rencana sehari-hari. Tidak menyukai bila rencananya terganggu.
D. Pendiam, tidak mudah terseret dalam percakapan.

29.
A. Orang yang periang dan dapat meyakinkan diri sendiri dan orang lain bahwa semuanya akan beres.
B. Bicara terang-terangan dan terkadang tidak menahan diri.
C. Orang yang mengatur segala-galanya secara sistematis dan metodis.
D. Bisa menerima apa saja, cepat melakukan sesuatu bahkan dengan cara orang lain.

30.
A. Punya rasa humor yang cemerlang dan bisa membuat cerita apa saja menjadi peristiwa yang menyenangkan.
B. Pribadi yang mendominasi dan mampu menyebabkan orang lain ragu-ragu untuk melawannya.
C. Secara konsisten dapat diandalkan, teguh, setia, dan mengabdi, bahkan terkadang tanpa alasan.
D. Orang yang menanggapi. Bukan orang yang punya inisiatif untuk memulai percakapan.

31.
A. Orang yang menyenangkan sebagai teman.
B. Bersedia mengambil resiko tanpa kenal takut.
C. Melakukan segala sesuatu secara berurutan dengan ingatan yang jernih akan segala hal yang terjadi.
D. Berurusan dengan orang lain secara penuh siasat, perasa, dan sabar.

32.
A. Secara konsisten memiliki semangat yang tinggi dan suka membagikan kebahagiaan kepada orang lain.
B. Percaya diri dan yakin akan kemampuan dan kesuksesannya sendiri.
C. Orang yang perhatiannya melibatkan sesuatu yang berhubungan dengan intelektual dan artistik.
D. Tetap memiliki keseimbangan secara emosional, menanggapi sebagaimana yang diharapkan orang lain.

33.
A. Mendorong orang lain untuk bekerja dan terlibat serta membuat seluruhnya menyenangkan.
B. Memenuhi diri sendiri, mandiri, penuh percaya diri dan nampak tidak begitu memerlukan bantuan.
C. Memvisualisasikan hal-hal dalam bentuk yang sempurna dan perlu memenuhi standar itu sendiri.
D. Tidak pernah mengatakan atau menyebabkan apapun yang tidak menyenangkan atau menimbulkan rasa keberatan.

34.
A. Terang-terangan menyatakan emosi terutama rasa sayang dan tidak ragu menyentuh ketika berbicara dengan orang lain.
B. Orang yang mempunyai kemampuan membuat penilaian yang cepat dan tuntas.
C. Intensif dan introspektif tanpa rasa senang pada percakapan dan pengajaran yang pulasan.
D. Memperlihatkan 'kepandaian bicara yang mengigit'. Biasanya kalimat satu baris yang sifatnya sarkastik

35.
A. Menyukai pesta dan tidak bisa menunggu untuk bertemu setiap orang dalam ruangan, tidak pernah menganggap orang lain asing.
B. Terdorong oleh keperluan untuk produktif, pemimpin yang dituruti orang lain.
C. Punya apresiasi mendalam untuk musik, punya komitmen kepada musik sebagai bentuk seni, bukan hanya kesenangan pertunjukan.
D. Secara konsisten mencari peranan merukunkan pertikaian supaya bisa menghindari konflik.

36.
A. Terus-menerus berbicara, biasanya menceritakan kisah lucu yang dapat menghibur setiap orang di sekitarnya, merasa perlu mengisi kesunyian agar orang lain merasa senang.
B. Memegang teguh dengan keras kepala dan tidak mau melepaskan hingga tujuan tercapai.
C. Orang yang tanggap dan mengingat setiap kesempatan istimewa, cepat memberi isyarat yang baik.
D. Mudah menerima pemikiran dan cara orang lain tanpa perlu tidak menyetujuinya.

37.
A. Penuh kehidupan, kuat, dan penuh semangat.
B. Pemberi pengarahan karena pembawaan yang terdorong untuk memimpin dan sering merasa sulit mempercayai bahwa orang lain bisa melakukan pekerjaan dengan sama baiknya.
C. Setia pada seseorang, gagasan, dan pekerjaan, terkadang dapat melampaui alasan.
D. Selalu bersedia mendengarkan apa yang orang lain katakan.

38.
A. Tak ternilai harganya, dicintai, pusat perhatian.
B. Memegang kepemimpinan dan mengharapkan orang lain mengikuti.
C. Mengatur kehidupan, tugas, dan pemecahan masalah dengan membuat daftar.
D. Mudah puas dengan apa yang dimiliki, jarang iri hati.

39.
A. Orang yang suka menghidupkan pesta sebagai diinginkan orang sebagai tamu pesta.
B. Harus terus-menerus bekerja atau mencapai sesuatu, sering merasa sulit beristirahat.
C. Menempatkan standar tinggi pada dirinya maupun orang lain. Menginginkan segala-galanya pada urutan semestinya sepanjang waktu.
D. Mudah bergaul, bersifat terbuka, mudah diajak bicara.

40.
A. Kepribadian yang hidup, berlebihan, penuh tenaga.
B. Tidak kenal takut, berani, terus terang, tidak takut akan resiko.
C. Secara konsisten ingin membawa diri di dalam batas-batas apa yang dirasakan semestinya.
D. Kepribadian yang stabil dan berada di tengah-tengah.

Misal jawaban anda sbb :

1. D
2. A
3. D
4. B
5. A
6. B
7. B
8. D
9. D
10. B
11. A
12. B
13. A
14. C
15. C
16. C
17. B
18. B
19. B
20. B
21. A
22. B
23. B
24. C
25. B
26. B
27. A
28. A
29. B
30. C
31. B
32. B
33. A
34. C
35. B
36. B
37. A
38. B
39. B
40. B


Jumlah masing-masing

A=10
B=21
C=6
D=4

Dari jumlah diatas, yang paling banyak adalah jumlah B yaitu 21, maka ada masuk kategori type KOLERIS

Bila yang terbanyak adalah option A, maka kepribadian anda adalah SANGUINIS.
Bila yang terbanyak adalah option B, maka kepribadian anda adalah KOLERIS.
Bila yang terbanyak adalah option C, maka kepribadian anda adalah MELANKOLIS.
Bila yang terbanyak adalah option D, maka kepribadian anda adalah PLEGMATIS.

4 Tipe Kepribadian Manusia (Plegmatis, Melankolis, Sanguinis, Koleris)
Lebih dari 400 tahun sebelum Masehi Hippocrates, seorang tabib dan ahli filsafat yang sangat pandai dari Yunani, mengemukakan suatu teori kepribadian yang mengatakan bahwa pada dasarnya ada empat tipe temperamen. Sebenarnya, ada beberapa teori mengenai macam-macam kepribadian. Teori yang paling popular dan terus dikembangkan adalah teori Hipocrates-Galenus. Yang merupakan pengembangan dari teori Empedokretus. Berdasarkan pemikirannya, ia mengatakan bahwa keempat tipe temperamen dasar itu adalah akibat dari empat macam cairan tubuh yang sangat penting di dalam tubuh manusia :
 1. Sifat kering terdapat dalam chole (empedu kuning)
 2. Sifat basah terdapat dalam melanchole (empedu hitam)
 3. Sifat dingin terdapat dalam phlegma (lendir)
 4. Sifat panas terdapat dalam sanguis (darah)
Kemudian teori Hippocrates di sempurnakan kembali oleh Galenus yang mengatakan bahwa keempat cairan tersebut ada dalam tubuh dalam proporsi tertentu, dimana jika salah satu cairan lebih dominan dari cairan yang lain, maka cairan tersebut dapat membentuk kepribadian seseorang.

Berpuluh tahun lamanya tipologi yunani yang bersifat filosofis ini berpengaruh luas sekali. Bahkan psikologi modern telah mengemukakan banyak saran baru mengenai penggolongan temperamen, tetapi tidak ada yang dapat menemukan penggolongan yang lebih bisa diterima seperti yang dikemukakan oleh Hippocrates dan Galenus. Untuk memperoleh gambaran mengenai berbagai sifat temperamen yang melekat dalam setiap cairan, berikut adalah gambaran dari penggolongan manusia berdasarkan keempat bentuk cairan tersebut. Sekarang kita bahas satu-satu tipe kepribadian tersebut :

MELANKOLIS – Si Sempurna
Kau begitu sempurna, dimataku kau begitu indah. ingat dengan lirik lagu ini? lagunya Andra and The Backbone dengan judul sempurna. Pas banget dengan sifat manusia yang akan kita bahas sekarang yaitu Melankolis si Sempurnaaaaa. ada 4 sifat manusia selain melankolis, korelis, sanguis dan plegmatis nanti satu persatu akan dibahas deh.

Cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu cairan melanchole. Dimana orang yang melancholis adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas seperti mudah kecewa, daya juang kecil, muram, pesimistis, penakut, dan kaku.

Menganggap segala sesuatu amat penting. Di segala tempat mereka menemukan alasan untuk merasa khawatir dan yang pertama-tama mereka perhatikan dari sesuatu keadaan ialah kesulitan-kesulitannya. Ini dilakukannya tidak atas dasar pertimbangan keakhlakan melainkan karena pergaulan dengan orang lain membuat ia khawatir, berprasangka, dan sibuk berpikir. Justru karena sebab inilah rasa bahagia menjauhinya.

Melankolis, kalau nemu temen orangnya pemikir, sensitif, romantis, teratur, bisa dipastikan 99.99 persen dia tipe orang melankolis. Si melankolis mempunyai rasa empati yang tinggi, tak jarang kalau ada temen yang ada masalah dialah orang pertama yang merasakanya bahkan menjadi pendengar yang baik. selain berempati, melankolis juga romantis banget, jagi bikin puisi.

Si melankolis ternyata punya bakat perfeksionis harus sempurnaaa. saya juga kadang kalau ada yang kurang misalkan dalam tulisan ini bakalan mengeditnya hingga ratusan kali (lebay, maklum lah melankolis :D ). Dia juga tipe pemikir . Orang bertipe ini cenderung mempunyai rasa seni yang tinggi, suka akan gambar, grafik dll, cukup berbakat menjadi seorang seniman entah musik atau pelukis.

Mereka juga kadang suka sekali namanya berkorban, bahkan mengorbankan diri mereka sendiri demi orang lain, tidak suka menonjolkan diri a.k.a low profile lebih memilih bekerja dibalik layar, sepertinya nggak mau terkenal.

Oke, sudah cukup membanggakan diri sebagai melankolis. sekarang kita bahas sisi jeleknya, hehehehe. Tipe melankolis orangnya super sensitif, bahkan anda tiup rasanya kayak ditabok hehehehe. Mereka suka yang namanya menyendiri, kadang juga terjebak di masalalu dengan ratusan kisah sedih sambil meratapi nasip dan suka membesar besarkan masalah, mengapaaaaaaaa aku beginiii.

Melankolis umumnya tertutup, kalau ada masalah biasanya diumpetin, kalaupun dibagi, pastilah dibagi dengan orang yang paling diapercaya entah keluarga ataupun teman. Mereka juga kadang suka meremehkan diri mereka sendiri, padahal apa yang dikerjakannya mungkin lebih bagus dengan orang lain, istilahnya rumput tetangga lebih hijau dan juga takut kegagalan intinya pikiranya negatip mulu nggak ada motivasi. Idealis, kalau dirasa sesuatu tidak sesuai kehendaknya mereka kadang suka ngedumel.

MELANKOLIS:

KEKUATAN:
* Analitis, mendalam, dan penuh pikiran
* Serius dan bertujuan, serta berorientasi jadwal
* Artistik, musikal dan kreatif (filsafat & puitis)
* Sensitif
* Mau mengorbankan diri dan idealis
* Standar tinggi dan perfeksionis
* Senang perincian/memerinci, tekun, serba tertib dan teratur (rapi)
* Hemat
* Melihat masalah dan mencari solusi pemecahan kreatif (sering terlalu kreatif)
* Kalau sudah mulai, dituntaskan.
* Berteman dengan hati-hati.
* Puas di belakang layar, menghindari perhatian.
* Mau mendengar keluhan, setia dan mengabdi
* Sangat memperhatikan orang lain

KELEMAHAN:
* Cenderung melihat masalah dari sisi negatif (murung dan tertekan)
* Mengingat yang negatif & pendendam
* Mudah merasa bersalah dan memiliki citra diri rendah
* Lebih menekankan pada cara daripada tercapainya tujuan
* Tertekan pada situasi yg tidak sempurna dan berubah-ubah
* Melewatkan banyak waktu untuk menganalisa dan merencanakan (if..if..if..)
* Standar yang terlalu tinggi sehingga sulit disenangkan
* Hidup berdasarkan definisi
* Sulit bersosialisasi
* Tukang kritik, tetapi sensitif terhadap kritik/ yg menentang dirinya
* Sulit mengungkapkan perasaan (cenderung menahan kasih sayang)
* Rasa curiga yg besar (skeptis terhadap pujian)
* Memerlukan persetujuan

PLEGMATIS – Si Pecinta damai
Cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu cairan phlegma. Dimana orang yang phlegmatis adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas seperti tidak suka terburu-buru, tenang, tidak mudah dipengaruhi, setia, dingin, santai dan sabar.

Tidak adanya gairah, bukan kelemahan, mengatakan secara tidak langsung kecondongan untuk tidak mudah dan tidak cepat kena pengaruh. Orang seperti ini lambat jadi hangat tapi jika sudah hangat dapat bertahan hangat lebih lama. Ia bertindak atas dasar keyakinan bukan atas dasar dorongan naluri.

Temperamennya yang cerah dapat menggantikan ketidakhadiran kecerdikan dan kebijakan di dalam dirinya. Ia bertindak layak dalam bergaul dengan orang lain dan biasanya dapat maju karena kegigihannya dalam mencapai sasaran-sasaran yang dikehendakinya sementara ia bergaya seakan-akan memberi jalan pada orang lain.

Sekarang kita bahas si cinta damai dulu deh… agak sulit sih menjelaskan sifat yang bukan sifat sendiri, gpp lah nggak ada salahnya dicoba. kaum plegmatis umumnya menghindari konflik a.k.a netral, bagi mereka Perdamaian itu nomer 1, perdamaian perdamaian, perdamaian peeerdamaian..

Mereka juga baik hati, pribadinya tenang rendah hati dan juga penyabar, terlihat kalem. kalau digabung sama sifat diatas, keknya kerjaan yang cocok jadi diplomat aja deh. banyak dari tipe Plegmatis mempunyai daya humor yang tinggi, menyenangkan untuk diajak gaul.

Nah, kalau tadi dalam si melankolis cenderung memilih sendiri, si plegmatis mereka tipe pendegar, jadi kalau misalkan ada orang yang berbicara anda memperhatikan seorang teman asik mendengarkan dialah si plegmatis. so, mau curhat, pilihlah orang dengan sifat plegmatis :D .

Oke, sekarang buruknya neh, orang plegmatis orang simple, nggak mau melibatkan diri dalam konflik bahkan konflik di dirinya sendiri alias pengen mudahnya kalau ada yang mudah ngapain dipersulit?, kalau disuruh mengambil keputusan sering kali ditunda tunda, jadi punya temen plegmatis keknya harus dicambukin biar jalan, apalagi sifat nggak bersemangat dan malesnya yang nggak ketulungan, heheheh.

Selain males, suka menunda nunda dan ambil enaknya ternyata mereka juga kikir, sedikit egois dan penakut.

PLEGMATIS:

KEKUATAN:
* Mudah bergaul, santai, tenang dan teguh
* Sabar, seimbang, dan pendengar yang baik
* Tidak banyak bicara, tetapi cenderung bijaksana
* Simpatik dan baik hati (sering menyembunyikan emosi)
* Kuat di bidang administrasi, dan cenderung ingin segalanya terorganisasi
* Penengah masalah yg baik
* Cenderung berusaha menemukan cara termudah
* Baik di bawah tekanan
* Menyenangkan dan tidak suka menyinggung perasaan
* Rasa humor yg tajam
* Senang melihat dan mengawasi
* Berbelaskasihan dan peduli
* Mudah diajak rukun dan damai

KELEMAHAN:
* Kurang antusias, terutama terhadap perubahan/ kegiatan baru
* Takut dan khawatir
* Menghindari konflik dan tanggung jawab
* Keras kepala, sulit kompromi (karena merasa benar)
* Terlalu pemalu dan pendiam
* Humor kering dan mengejek (Sarkatis)
* Kurang berorientasi pada tujuan
* Sulit bergerak dan kurang memotivasi diri
* Lebih suka sebagai penonton daripada terlibat
* Tidak senang didesak-desak
* Menunda-nunda / menggantungkan masalah.

SANGUIN – Si Superstar
Cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu cairan sanguis. Dimana orang yang sanguinis adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas seperti hidup mudah berganti haluan, ramah, mudah bergaul, lincah, periang, mudah senyum, dan tidak mudah putus asa.

Selalu periang dan penuh pengharapan, menganggap segala sesuatu yang dihadapi amat penting, tapi segera dapat melupakannya sama sekali sesaat kemudian. Ia ingin menepati janji-janjinya tapi gagal melaksanakan keinginannya itu sebab ia tidak cukup berminat untuk menolong orang lain. Ia adalah seorang penghutang yang jelek yang terus menerus minta waktu untuk membayar. Ia amat luwes, pandai bergaul, periang.

Kita bahas si superstar nih, orang dengan tipe sanguis terkenal dengan banyak omongnya, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta mengusasai pembicaraan. sanguis memiliki hasrat untuk bersenang senang yang tinggi, mereka suka akan ketenaran, perhatian, kasih sayang, dan dukungan dari orang lain.

Tipe sanguis juga memiliki rasa optimistis yang tinggi, humoris dan mudah bergaul, emosi mereka juga seperti Plegmatis yaitu cepat berubah, sesaat mereka bisa terlihat bahagia namun beberapa saat kemudian menangis bombay. mereka juga senang mengutarakan joke sehingga membuat orang orang disekitarnya senang.

Negatifnya, orang tipe sanguis umumnya berfikiran pendek, sulit berkonsentrasi dan tidak teratur. mereka dapat stres jika terjebak dalam situasi yang mana hidupnya terasa tidak menyenangkan karna orang sanguis takut untuk tidak populer. so, jadi kalau misalkan dalam sebuah kelompok ada orang yang banyak omong, dialah si Superstar.

SANGUINIS:

KEKUATAN:
* Suka bicara
* Secara fisik memegang pendengar, emosional dan demonstratif
* Antusias dan ekspresif
* Ceria dan penuh rasa ingin tahu
* Hidup di masa sekarang
* Mudah berubah (banyak kegiatan / keinginan)
* Berhati tulus dan kekanak-kanakan
* Senang kumpul dan berkumpul (untuk bertemu dan bicara)
* Umumnya hebat di permukaan
* Mudah berteman dan menyukai orang lain
* Senang dengan pujian dan ingin menjadi perhatian
* Menyenangkan dan dicemburui orang lain
* Mudah memaafkan (dan tidak menyimpan dendam)
* Mengambil inisiatif/ menghindar dari hal-hal atau keadaan yang membosankan
* Menyukai hal-hal yang spontan

KELEMAHAN:
* Suara dan tertawa yang keras (terlalu keras)
* Membesar-besarkan suatu hal / kejadian
* Susah untuk diam
* Mudah ikut-ikutan atau dikendalikan oleh keadaan atau orang lain (suka nge-Gank)
* Sering minta persetujuan, termasuk hal-hal yang sepele
* RKP! (Rentang Konsentrasi Pendek)
* Dalam bekerja lebih suka bicara dan melupakan kewajiban (awalnya saja antusias)
* Mudah berubah-ubah
* Susah datang tepat waktu jam kantor
* Prioritas kegiatan kacau
* Mendominasi percakapan, suka menyela dan susah mendengarkan dengan tuntas
* Sering mengambil permasalahan orang lain, menjadi seolah-olah masalahnya
* Egoistis
* Sering berdalih dan mengulangi cerita-cerita yg sama
* Konsentrasi ke “How to spend money” daripada “How to earn/save money”

KORELIS – Si Kuat
Cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu cairan chole. Dimana orang yang choleris adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas seperti hidup penuh semangat, keras, hatinya mudah terbakar, daya juang besar, optimistis, garang, mudah marah, pengatur, penguasa, pendendam, dan serius.

Berkepala panas, mudah sekali dibangkitkan gairahnya, tapi mudah pula jadi tenang jika lawan yang dihadapinya mengaku kalah. Ia orang yang sibuk tapi tidak menyukai berada tepat di tengah-tengah kesibukan usaha sebab ia tidak tabah. Ia memilih untuk memberikan perintah-perintah tapi tidak mau diganggu dengan pelaksanaan dari perintah-perintah yang diberikannya itu. Ia menyukai jika dipuji di depan umum. Ia menyukai penampilan, kemegahan dan formalitas, ia penuh dengan kebanggaan dan cinta diri sendiri. Ia kikir, sopan tetapi dengan upacara, ia sakit hati luar biasa jika orang lain menolak untuk ikut dalam kepura-puraannya.

Masuk ke bagian terakhir nih, kita bahas si kuat, orang tipe ini biasanya suka mengatur dan memerintah orang, dia nggak mau ada orang berdiam diri saja sementara dia sibuk kerja/beraktivitas. orang korelis suka akan tantangan, sang suka berpetualang, mereka juga tegas. tak heran banyak dari usahanya yang sukses karna memang sifatnya yang juga pantang menyerah dan juga mengalah.

sisi negatifnya, mereka orang yang tidak sabaran, segalanya harus cepat karna memang sifat keproduktivitasnya yang tinggi. mereka juga gampang sekali marah, dan suka berprilaku kasar. jadi kalau nemu temen kerjanya uring uringan, suka berkata kasar dan gampang marah, dialah Koleris.

mereka juga suka akan kontoversi dan pertengkaran, bertolak belakang dengan dengan plegmatis yang cinta damai. sifat mereka juga kurang bersimpatin dengan sesama suka memanipulasi orang lain dan memperalat orang lain dan juga kalau salah, susah banget meminta maaf.

Orang koleris sedikit mirip dengan sanguis mereka gampang bergaul dan optimistis. mereka juga bisa berkomunikasi dengn baik dan terbuka dengan orang lain, hmm tipe orang seperti ini cocok sebagai pemimpin

dari keempat sifat manusia diatas, dapat kita menarik kesimpulan bahwa:

KOLERIS

KEKUATAN:
* Senang memimpin, membuat keputusan, dinamis dan aktif
* Sangat memerlukan perubahan dan harus mengoreksi kesalahan
* Berkemauan keras dan pasti untuk mencapai sasaran/ target
* Bebas dan mandiri
* Berani menghadapi tantangan dan masalah
* “Hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini”.
* Mencari pemecahan praktis dan bergerak cepat
* Mendelegasikan pekerjaan dan orientasi berfokus pada produktivitas
* Membuat dan menentukan tujuan
* Terdorong oleh tantangan dan tantangan
* Tidak begitu perlu teman
* Mau memimpin dan mengorganisasi
* Biasanya benar dan punya visi ke depan
* Unggul dalam keadaan darurat

KELEMAHAN:
* Tidak sabar dan cepat marah (kasar dan tidak taktis)
* Senang memerintah
* Terlalu bergairah dan tidak/susah untuk santai
* Menyukai kontroversi dan pertengkaran
* Terlalu kaku dan kuat/ keras
* Tidak menyukai air mata dan emosi tidak simpatik
* Tidak suka yang sepele dan bertele-tele / terlalu rinci
* Sering membuat keputusan tergesa-gesa
* Memanipulasi dan menuntut orang lain, cenderung memperalat orang lain
* Menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan
* Workaholics (kerja adalah “tuhan”-nya)
* Amat sulit mengaku salah dan meminta maaf
* Mungkin selalu benar tetapi tidak populer

Sekian, semoga bermanfaat untuk anda.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Candraningtyas
No hp : 085973765105
No hp/ Whatsapp : 085759244070
Pin bb : 51D5BFD7
FB Profile : FACEBOOK 1
FB Page 1 : FACEBOOK 2

JANGAN CINTAI AKU APA ADANYA

Asalamualaikum wr wb

Saya bukan manusia sempurna, tulisan ini saya buat untuk mengingatkan diriku sendiri, dan siapa tau bisa sedikit berguna untuk yang mau membacanya, tulisan saya kali ini sedikit agak panjang, jadi baca di kala santai dan waktu luang saja ya.. hehehe....

LIRIK "JANGAN CINTAI AKU APA ADANYA" oleh tulus

Tak sulit mendapatkanmu
Karna sejak lama kaupun mengincarku
Tak perlu lama-lama

Tak perlu banyak tenaga
Ini terasa mudahh..
Kau terima semua kurangku

Kau tak pernah marah bila ku salah
Kau selalu memuji apapun hasil tanganku
Yang tidak jarang payah

Jangan cintai aku
apa adanya
jangaaaaan

tuntutlah sesuatu
biar kita jalan kedepan
aku dimana jadi petamu

aku ingin jadi jagoanmu (2x)

JANGAN CINTAI AKU APA ADANYA

Lagu diatas adalah lirik sebuah album dari Tulus, yang didalamnya sebuah video klip dengan pasangan suami istri pekerja seni, suaminya adalah seorang badut, istrinya seorang guru tari, mereka sedang merintis dari bawah, mereka saling mendukung, menyayangi, menghormati, berjuang bersama dengan semangat dan mempunyai tujuan baik sepenuhnya, sampai mereka punya anak-anak, rumah tangga yang damai dan bahagia, mereka mencintai apa adanya, tapi menuntut sesuatu untuk kebaikan masa depan rumah tangganya yang lebih baik, dengan keduanya saling memikirkannya, bukan hanya suami saja yang memikirkan, tapi peran seorang istri juga harus ada, istri jangan santai tidak mau memikirkan. cocok seperti lagunya "JANGAN CINTAI AKU APA ADANYA"bukan ?

Menurut saya lagu tersebut lirik dan peran isi peran model didalamnya, badut dan penari, itu mencontohkan hal yang baik, dalam menjalankan tujuan rumah tangga yang baik.

Mencintai seorang kekasih untuk ke arah pernikahan, jangan mencintai apa adanya, Untuk sebuah pernikahan itu membutuhkan adanya sesuatu tujuan dengan niat ibadah, karena Allah SWT.

Bisa dibilang tidak santai, tapi santai aja, jangan dianggap tekanan, berumah tangga itu untuk bahagia, bukan untuk menderita, jadi jangan ada tekanan. Beberapa hal banyak harus dipikirkan matang, sebelum memulai menjalankan rumah tangga, menikah itu bukan main-main, tapi ibadah dan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti.

Dalam membina rumah tangga, yang diharapkan menjadi sakinah, mawadah, warohmah bukan..? Arti dari Sakinah, mawadah, warohmah adalah sebagai berikut :

SAKINAH :
adalah ketika melihat kekurangan pasangan, namun mampu menjaga lidah untuk tidak mencelanya.

Biasakan diri tidak mencela pasangan, apapun masalahnya, dari kecil, sedang, berat/fatal, jangan biasakan, sampai mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar, itu bisa mengurangi kadar dari cinta dan sayang tersebut, tentang kadar cinta, itu menurut kebijaksanaan masing-masing, mau tetap utuh atau berkurang, yang mengetahui diri anda sendiri, maka dari itu jaga lisan dan saling menghormati, kata2 kotor dan kasar ini bisa jadi bumerang dalam rumah tangga anda, awal berumah tangga harus dimulai seperti ini, dan selamanya, ini juga untuk mendidik anak-anak kelak.

MAWADAH :
adalah ketika kita mengetahui kekurangan pasangan, namun mampu menutup sebelah mata atas kekurangannya, dan membuka mata lain untuk berfokus membuka mata lain, untuk berfokus pada kelebihannya.

Manusia itu bukan makhluk yang sempurna, manusia jauh dari sempurna, kalian semua juga mengetahui kesempurnaan hanya milik Allah bukan, Untuk sesuatu yang sepele, tidak usah dibesar-besarkan, 1000 macam kesalahan sepele dalam rumah tangga itu sudah biasa, HAL KECIL HILANGKAN, HAL AGAK BERAT, YANG BELUM FATAL PERKECIL LAH, itu kuncinya.

Mampu menutup sebelah mata atas kekurangannya, dan membuka mata lain untuk berfokus membuka mata lain, untuk berfokus pada kelebihannya, tapi dalam tanda kutip, maksudnya seperti ini :

ada seorang suami/istri mempunyai kelemahan melakukan kesalahan yang fatal yang berulang-ulang, sudah berkali-kali diberi arahan untuk kebaikan, baik dari pasangan, dari keluarga, tapi tetap tidak niat untuk mau merubahnya, pertanyaannya, apakah ini layak dipertahankan ?
jawabannya anda sendiri yang mengetahuinya, karena toleransi dan kebijaksanaan tergantung pribadi masing-masing.

WAROHMAH :
adalah ketika mampu menjadikan kekurangan pasangan, menjadi ladang amal untuk diri kita.

Manusia tidak ada yang sempurna, manusia tempat salah, manusia banyak kekurangan, manusia bisa salah kata, loss control, dan sebagainya.

Menjadikan kekurangan pasangan, menjadi ladang amal untuk diri kita, maksudnya seperti ini :
suami istri itu adalah pasangan yang tidak luput dari kekurangan-kekurangan, dalam berbagai hal, karena 2 kepala yang berbeda, adalah 2 pemikiran yang berbeda pula bukan !

Untuk kepribadian orang itu khan berbeda-beda, contohnya di kepribadian yang diuji di buku karya "Florence Littauer judulnya personality plus", itu karakter orang berbeda-beda, ada 4 sifat, yaitu : KOLERIS, SANGUINIS, MELANKOLIS, PLEGMATIS, saya kasih sedikit uraian, selebihnya anda bisa cek di google, untuk ada tes anda masuk kepribadian mana :

1. KOLERIS = SIKUAT
Kalau menyelesaikan suatu pekerjaan maka seorang Koleris akan menyelesaikannya dengan caranya sendiri (My Way). Dia sungguh kreatif, bahkan kalau ada manual sekalipun maka dia tidak suka menuruti manual tersebut. Pokoknya si koleris akan berusaha menyelesaikan pekerjaan itu sampai tuntas. Syaratnya harus dengan cara yang diyakini olehnya benar bukan dengan cara orang lain. Hambatan apapun akan diterjangnya guna mencapai tujuan. Koleris ini juga senang mengatur orang lain akan tetapi dia sendiri tidak suka kalau dipaksa-paksa untuk melakukan sesuatu.

Cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu cairan chole. Dimana orang yang choleris adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas seperti hidup penuh semangat, keras, hatinya mudah terbakar, daya juang besar, optimistis, garang, mudah marah, pengatur, penguasa, pendendam, dan serius.

Berkepala panas, mudah sekali dibangkitkan gairahnya, tapi mudah pula jadi tenang jika lawan yang dihadapinya mengaku kalah. Ia orang yang sibuk tapi tidak menyukai berada tepat di tengah-tengah kesibukan usaha sebab ia tidak tabah. Ia memilih untuk memberikan perintah-perintah tapi tidak mau diganggu dengan pelaksanaan dari perintah-perintah yang diberikannya itu. Ia menyukai jika dipuji di depan umum. Ia menyukai penampilan, kemegahan dan formalitas, ia penuh dengan kebanggaan dan cinta diri sendiri. Ia kikir, sopan tetapi dengan upacara, ia sakit hati luar biasa jika orang lain menolak untuk ikut dalam kepura-puraannya.

Kita bahas si kuat, orang tipe ini biasanya suka mengatur dan memerintah orang, dia nggak mau ada orang berdiam diri saja sementara dia sibuk kerja/beraktivitas. orang korelis suka akan tantangan, sang suka berpetualang, mereka juga tegas. tak heran banyak dari usahanya yang sukses karna memang sifatnya yang juga pantang menyerah dan juga mengalah.

Sisi negatifnya, mereka orang yang tidak sabaran, segalanya harus cepat karna memang sifat keproduktivitasnya yang tinggi. mereka juga gampang sekali marah, dan suka berprilaku kasar. jadi kalau nemu temen kerjanya uring uringan, suka berkata kasar dan gampang marah, dialah Koleris.
mereka juga suka akan kontoversi dan pertengkaran, bertolak belakang dengan dengan plegmatis yang cinta damai. sifat mereka juga kurang bersimpatin dengan sesama suka memanipulasi orang lain dan memperalat orang lain dan juga kalau salah, susah banget meminta maaf.

Orang koleris sedikit mirip dengan sanguis mereka gampang bergaul dan optimistis. mereka juga bisa berkomunikasi dengn baik dan terbuka dengan orang lain, hmm tipe orang seperti ini cocok sebagai pemimpin.

Dari keempat sifat manusia diatas, dapat kita menarik kesimpulan bahwa:

KOLERIS

KEKUATAN:
* Senang memimpin, membuat keputusan, dinamis dan aktif
* Sangat memerlukan perubahan dan harus mengoreksi kesalahan
* Berkemauan keras dan pasti untuk mencapai sasaran/ target
* Bebas dan mandiri
* Berani menghadapi tantangan dan masalah
* “Hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini”.
* Mencari pemecahan praktis dan bergerak cepat
* Mendelegasikan pekerjaan dan orientasi berfokus pada produktivitas
* Membuat dan menentukan tujuan
* Terdorong oleh tantangan dan tantangan
* Tidak begitu perlu teman
* Mau memimpin dan mengorganisasi
* Biasanya benar dan punya visi ke depan
* Unggul dalam keadaan darurat

KELEMAHAN:
* Tidak sabar dan cepat marah (kasar dan tidak taktis)
* Senang memerintah
* Terlalu bergairah dan tidak/susah untuk santai
* Menyukai kontroversi dan pertengkaran
* Terlalu kaku dan kuat/ keras
* Tidak menyukai air mata dan emosi tidak simpatik
* Tidak suka yang sepele dan bertele-tele / terlalu rinci
* Sering membuat keputusan tergesa-gesa
* Memanipulasi dan menuntut orang lain, cenderung memperalat orang lain
* Menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan
* Workaholics (kerja adalah “tuhan”-nya)
* Amat sulit mengaku salah dan meminta maaf
* Mungkin selalu benar tetapi tidak populer

2. SANGUINIS = SI SUPERTAR
Bagaimana seorang Sanguin harus menyelesaikan pekerjaannya ? Ini susahnya. Orang Sanguin ini orangnya gampangan. Cara dia menyelesaikan pekerjaannya adalah dengan cara yang dianggapnya paling menyenangkan(Fun Away). Bagi dia kalau pekerjaan itu menyenangkan baginya maka dia bisa-bisa tidak ingat waktu. Sayangnya, sang Sanguin ini terkesan bertele-tele karena ingin selalu mencari celah-celah pekerjaan yang bagi dia bisa menimbulkan kegembiraan. Si Sanguin ini juga suka menunda-nunda pekerjaan bahkan kerap melupakan apa yang sudah dikerjakannya. Dia bekerja tanpa rencana dan cenderung menganggap remeh apapun yang dilakukannya. Sikapnya cenderung seenaknya. Kalau ada keramaian maka orang Sanguinselalu tampil paling menonjol, entah dari segi pakaiannya, teriakannya yang menarik perhatian orang atau tingkah lakunya yang nyentrik. Si sanguin ini bisa diibaratkan seorang anak yang terkurung dalam tubuh orang dewasa. Awet muda dan senang bermain-main.

Cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu cairan sanguis. Dimana orang yang sanguinis adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas seperti hidup mudah berganti haluan, ramah, mudah bergaul, lincah, periang, mudah senyum, dan tidak mudah putus asa.

Selalu periang dan penuh pengharapan, menganggap segala sesuatu yang dihadapi amat penting, tapi segera dapat melupakannya sama sekali sesaat kemudian. Ia ingin menepati janji-janjinya tapi gagal melaksanakan keinginannya itu sebab ia tidak cukup berminat untuk menolong orang lain. Ia adalah seorang penghutang yang jelek yang terus menerus minta waktu untuk membayar. Ia amat luwes, pandai bergaul, periang.

Kita bahas si superstar nih, orang dengan tipe sanguis terkenal dengan banyak omongnya, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta mengusasai pembicaraan. sanguis memiliki hasrat untuk bersenang senang yang tinggi, mereka suka akan ketenaran, perhatian, kasih sayang, dan dukungan dari orang lain.

Tipe sanguis juga memiliki rasa optimistis yang tinggi, humoris dan mudah bergaul, emosi mereka juga seperti Plegmatis yaitu cepat berubah, sesaat mereka bisa terlihat bahagia namun beberapa saat kemudian menangis bombay. mereka juga senang mengutarakan joke sehingga membuat orang orang disekitarnya senang.

Negatifnya, orang tipe sanguis umumnya berfikiran pendek, sulit berkonsentrasi dan tidak teratur. mereka dapat stres jika terjebak dalam situasi yang mana hidupnya terasa tidak menyenangkan karna orang sanguis takut untuk tidak populer. so, jadi kalau misalkan dalam sebuah kelompok ada orang yang banyak omong, dialah si Superstar.

SANGUINIS:

KEKUATAN:
* Suka bicara
* Secara fisik memegang pendengar, emosional dan demonstratif
* Antusias dan ekspresif
* Ceria dan penuh rasa ingin tahu
* Hidup di masa sekarang
* Mudah berubah (banyak kegiatan / keinginan)
* Berhati tulus dan kekanak-kanakan
* Senang kumpul dan berkumpul (untuk bertemu dan bicara)
* Umumnya hebat di permukaan
* Mudah berteman dan menyukai orang lain
* Senang dengan pujian dan ingin menjadi perhatian
* Menyenangkan dan dicemburui orang lain
* Mudah memaafkan (dan tidak menyimpan dendam)
* Mengambil inisiatif/ menghindar dari hal-hal atau keadaan yang membosankan
* Menyukai hal-hal yang spontan

KELEMAHAN:
* Suara dan tertawa yang keras (terlalu keras)
* Membesar-besarkan suatu hal / kejadian
* Susah untuk diam
* Mudah ikut-ikutan atau dikendalikan oleh keadaan atau orang lain (suka nge-Gank)
* Sering minta persetujuan, termasuk hal-hal yang sepele
* RKP! (Rentang Konsentrasi Pendek)
* Dalam bekerja lebih suka bicara dan melupakan kewajiban (awalnya saja antusias)
* Mudah berubah-ubah
* Susah datang tepat waktu jam kantor
* Prioritas kegiatan kacau
* Mendominasi percakapan, suka menyela dan susah mendengarkan dengan tuntas
* Sering mengambil permasalahan orang lain, menjadi seolah-olah masalahnya
* Egoistis
* Sering berdalih dan mengulangi cerita-cerita yg sama
* Konsentrasi ke “How to spend money” daripada “How to earn/save money”

3. MELANKOLIS = SISEMPURA
Nah ini dia tipe pekerja teratur. Senangnya rapi dan sistematis. Dalam menyelesaikan pekerjaan maka seorang yang berwatak melankolis akan memilih cara terbaik (best way), bagaimanapun caranya. Kalau ada manualnya maka dia akan mengikuti manual itu 100 % benar. Dia bekerja sangat tekun dan serius, dan selalu menuntut hal yang sama terhadap anak buah atau rekan-rekannya. Kalau ada yang melenceng sedikit dari kemauannya maka dia akan murung dan muram sepanjang hari. OrangMelankolis ini cepat sekali tersentuh perasaannya. Hidupnya teratur dan kalau berpakaian selalu selalu rapi dan charming.

Kau begitu sempurna, dimataku kau begitu indah. ingat dengan lirik lagu ini? lagunya Andra and The Backbone dengan judul sempurna. Pas banget dengan sifat manusia yang akan kita bahas sekarang yaitu Melankolis si Sempurnaaaaa. ada 4 sifat manusia selain melankolis, korelis, sanguis dan plegmatis nanti satu persatu akan dibahas deh.

Cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu cairan melanchole. Dimana orang yang melancholis adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas seperti mudah kecewa, daya juang kecil, muram, pesimistis, penakut, dan kaku.

Menganggap segala sesuatu amat penting. Di segala tempat mereka menemukan alasan untuk merasa khawatir dan yang pertama-tama mereka perhatikan dari sesuatu keadaan ialah kesulitan-kesulitannya. Ini dilakukannya tidak atas dasar pertimbangan keakhlakan melainkan karena pergaulan dengan orang lain membuat ia khawatir, berprasangka, dan sibuk berpikir. Justru karena sebab inilah rasa bahagia menjauhinya.

Melankolis, kalau nemu temen orangnya pemikir, sensitif, romantis, teratur, bisa dipastikan 99.99 persen dia tipe orang melankolis. Si melankolis mempunyai rasa empati yang tinggi, tak jarang kalau ada temen yang ada masalah dialah orang pertama yang merasakanya bahkan menjadi pendengar yang baik. selain berempati, melankolis juga romantis banget, jagi bikin puisi.

Si melankolis ternyata punya bakat perfeksionis harus sempurnaaa. saya juga kadang kalau ada yang kurang misalkan dalam tulisan ini bakalan mengeditnya hingga ratusan kali (lebay, maklum lah melankolis :D ). Dia juga tipe pemikir . Orang bertipe ini cenderung mempunyai rasa seni yang tinggi, suka akan gambar, grafik dll, cukup berbakat menjadi seorang seniman entah musik atau pelukis.

Mereka juga kadang suka sekali namanya berkorban, bahkan mengorbankan diri mereka sendiri demi orang lain, tidak suka menonjolkan diri a.k.a low profile lebih memilih bekerja dibalik layar, sepertinya nggak mau terkenal.

Oke, sudah cukup membanggakan diri sebagai melankolis. sekarang kita bahas sisi jeleknya, hehehehe. Tipe melankolis orangnya super sensitif, bahkan anda tiup rasanya kayak ditabok hehehehe. Mereka suka yang namanya menyendiri, kadang juga terjebak di masalalu dengan ratusan kisah sedih sambil meratapi nasip dan suka membesar besarkan masalah, mengapaaaaaaaa aku beginiii.

Melankolis umumnya tertutup, kalau ada masalah biasanya diumpetin, kalaupun dibagi, pastilah dibagi dengan orang yang paling diapercaya entah keluarga ataupun teman. Mereka juga kadang suka meremehkan diri mereka sendiri, padahal apa yang dikerjakannya mungkin lebih bagus dengan orang lain, istilahnya rumput tetangga lebih hijau dan juga takut kegagalan intinya pikiranya negatip mulu nggak ada motivasi. Idealis, kalau dirasa sesuatu tidak sesuai kehendaknya mereka kadang suka ngedumel.

MELANKOLIS:

KEKUATAN:
* Analitis, mendalam, dan penuh pikiran
* Serius dan bertujuan, serta berorientasi jadwal
* Artistik, musikal dan kreatif (filsafat & puitis)
* Sensitif
* Mau mengorbankan diri dan idealis
* Standar tinggi dan perfeksionis
* Senang perincian/memerinci, tekun, serba tertib dan teratur (rapi)
* Hemat
* Melihat masalah dan mencari solusi pemecahan kreatif (sering terlalu kreatif)
* Kalau sudah mulai, dituntaskan.
* Berteman dengan hati-hati.
* Puas di belakang layar, menghindari perhatian.
* Mau mendengar keluhan, setia dan mengabdi
* Sangat memperhatikan orang lain

KELEMAHAN:
* Cenderung melihat masalah dari sisi negatif (murung dan tertekan)
* Mengingat yang negatif & pendendam
* Mudah merasa bersalah dan memiliki citra diri rendah
* Lebih menekankan pada cara daripada tercapainya tujuan
* Tertekan pada situasi yg tidak sempurna dan berubah-ubah
* Melewatkan banyak waktu untuk menganalisa dan merencanakan (if..if..if..)
* Standar yang terlalu tinggi sehingga sulit disenangkan
* Hidup berdasarkan definisi
* Sulit bersosialisasi
* Tukang kritik, tetapi sensitif terhadap kritik/ yg menentang dirinya
* Sulit mengungkapkan perasaan (cenderung menahan kasih sayang)
* Rasa curiga yg besar (skeptis terhadap pujian)
* Memerlukan persetujuan
.
4. PLEGMATIS = SI PECINTA DAMAI
Nah ini dia manusia yang paling menyenangkan bagi semua orang. Orang plegmatis ini nyaris tidak pernah marah. Senyumnya tulus. Hanya saja seperti orang yang tidak punya ambisi. Orangnya damai, dan tidak suka bertengkar. Dia juga pemalu dan cenderung tidak ingin menonjol di keramaian. Seorang plegmatis akan menerima pendapat orang lain apapun itu, meski belum tentu dia mengerjakannya. Kalau melakukan pekerjaan maka orang plegmatis akan melakukannya dengan cara yang paling mudah (easy way). Kadang-kadang dengan menempuh jalan pintas.

Cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu cairan phlegma. Dimana orang yang phlegmatis adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas seperti tidak suka terburu-buru, tenang, tidak mudah dipengaruhi, setia, dingin, santai dan sabar.

Tidak adanya gairah, bukan kelemahan, mengatakan secara tidak langsung kecondongan untuk tidak mudah dan tidak cepat kena pengaruh. Orang seperti ini lambat jadi hangat tapi jika sudah hangat dapat bertahan hangat lebih lama. Ia bertindak atas dasar keyakinan bukan atas dasar dorongan naluri. Temperamennya yang cerah dapat menggantikan ketidakhadiran kecerdikan dan kebijakan di dalam dirinya. Ia bertindak layak dalam bergaul dengan orang lain dan biasanya dapat maju karena kegigihannya dalam mencapai sasaran-sasaran yang dikehendakinya sementara ia bergaya seakan-akan memberi jalan pada orang lain.

Sekarang kita bahas si cinta damai dulu deh… agak sulit sih menjelaskan sifat yang bukan sifat sendiri, gpp lah nggak ada salahnya dicoba. kaum plegmatis umumnya menghindari konflik a.k.a netral, bagi mereka Perdamaian itu nomer 1, perdamaian perdamaian, perdamaian peeerdamaian..

Mereka juga baik hati, pribadinya tenang rendah hati dan juga penyabar, terlihat kalem. kalau digabung sama sifat diatas, keknya kerjaan yang cocok jadi diplomat aja deh. banyak dari tipe Plegmatis mempunyai daya humor yang tinggi, menyenangkan untuk diajak gaul.

Nah, kalau tadi dalam si melankolis cenderung memilih sendiri, si plegmatis mereka tipe pendegar, jadi kalau misalkan ada orang yang berbicara anda memperhatikan seorang teman asik mendengarkan dialah si plegmatis. so, mau curhat, pilihlah orang dengan sifat plegmatis :D .

Oke, sekarang buruknya neh, orang plegmatis orang simple, nggak mau melibatkan diri dalam konflik bahkan konflik di dirinya sendiri alias pengen mudahnya kalau ada yang mudah ngapain dipersulit?, kalau disuruh mengambil keputusan sering kali ditunda tunda, jadi punya temen plegmatis keknya harus dicambukin biar jalan, apalagi sifat nggak bersemangat dan malesnya yang nggak ketulungan, heheheh.

Selain males, suka menunda nunda dan ambil enaknya ternyata mereka juga kikir, sedikit egois dan penakut.

PLEGMATIS:

KEKUATAN:
* Mudah bergaul, santai, tenang dan teguh
* Sabar, seimbang, dan pendengar yang baik
* Tidak banyak bicara, tetapi cenderung bijaksana
* Simpatik dan baik hati (sering menyembunyikan emosi)
* Kuat di bidang administrasi, dan cenderung ingin segalanya terorganisasi
* Penengah masalah yg baik
* Cenderung berusaha menemukan cara termudah
* Baik di bawah tekanan
* Menyenangkan dan tidak suka menyinggung perasaan
* Rasa humor yg tajam
* Senang melihat dan mengawasi
* Berbelaskasihan dan peduli
* Mudah diajak rukun dan damai

KELEMAHAN:
* Kurang antusias, terutama terhadap perubahan/ kegiatan baru
* Takut dan khawatir
* Menghindari konflik dan tanggung jawab
* Keras kepala, sulit kompromi (karena merasa benar)
* Terlalu pemalu dan pendiam
* Humor kering dan mengejek (Sarkatis)
* Kurang berorientasi pada tujuan
* Sulit bergerak dan kurang memotivasi diri
* Lebih suka sebagai penonton daripada terlibat
* Tidak senang didesak-desak
* Menunda-nunda / menggantungkan masalah.

Untuk mengetes masuk kategori apa, anda bisa tes di:http://arie5758.blogspot.com/2011/10/pengaruh-kepribadian-terhadap-bidang.html#ixzz3xl0004YS

Nah,, pasangan anda ada dibagian mana????

SELAIN DIATAS, ADA LAGI JENIS KARAKTER BERDASARKAN SIDIK JARI ANDA, TES BISA DILAKUKAN DI STIFIN, ini websitenya : http://www.stifincenter.com

JENIS KARAKTER DITES SIDIK JARI ADA 5 YAITU THINKING, INSTING, INTUITING, SENSING, FEELING SBB :

Tes Sidik Jari atau yg dikenal dengan Tes STIFIn adalah teknik mengidentifikasi pola-pola garis dalam sidik jari seseorang yang secara genetik permanen melekat pada seseorang. Setiap pola merupakan pertanda akan adanya potensi kecerdasan tertentu yang bersifat bawaan.

Tes Sidik Jari STIFIn Memetakan 5 Bakat Mesin Kecerdasan
 1. Sidik jari mencerminkan bakat yang genetik
 2. Sidik jari menampakkan potensi menonjol yang genetik
 3. Sidik jari mewajahkan mesin kecerdasan otak yang genetik
 4. Sidik jari membantu seseorang mengenali personalitynya yang genetik yang tak bakal berubah sepanjang hidupnya
 5. Tes sidik jari STIFIn mampu membedakan bakat mesin kecerdasan dan personality seseorang yang genetik secara nyata
STIFIn memetakan belahan otak menjadi 5 bagian , masing masing bagian mempunyai fungsi khusus yang tidak didapatkan pada bagian yang lain, yakni:
 1. Limbik kiri, mempunyai bakat mesin kecerdasan Sensing , kecerdasan panca indera, jago dalam menghapal,rajin, calon orang kaya
 2. Otak kiri, mempunyai bakat mesin kecerdasan Thinking, analitis, jago dalam menghitung, pandai, ahli mengatur, calon pejabat
 3. Otak kanan, mempunyai bakat mesin kecerdasan Intuiting, imajinasi, jago dalam kreatifitas daya cipta , calon pengusaha
 4. Limbik kanan, mempunyai bakat mesin kecerdasan Feeling, kecerdasan emosi, jago dalam hubungan sosial, calon pemimpin
 5. Otak tengah, mempunya ibakat mesin kecerdasan Insting, kecerdasan naluri, mempunyai kemampuan serba bisa, ahli dalam juru damai.
Notes; ingett guyss jangan GR dulu ya, kan masih calon..heheeee

SENSING
Sensing termasuk orang yang lebih suka menggunakan kekuatan otot daripada otak. Lebih baik dia capek fisik daripada pikiran. Ya, itu pola pikir orang-orang Sensing.

Kebanyakan dari mereka adalah atlit. Mereka sangat suka berolahraga. Dalam bercita-cita, orang sensing ini mengejar “harta”. Mereka sangat senang bila di kemudian hari mereka bisa mewujudkannya.

Beberapa kebiasaan orang yang memiliki mesin kecerdasan Sensing :
 • Berpijak pada yang nyata dan aktual
 • Faktual dan memperhatikan detil
 • Menguraikan peristiwa secara urut
 • Menyukai kesempatan untuk praktek
 • Pola bicara yang jelas dan teratur  
 • Pikiran yang terangkai - satu diikuti yang lainnya
 • Berpikir linear, menggunakan fakta dan contoh yang jelas
 • Tertarik pada pekerjaan yang membutuhkan kepraktisan
 • Memasukan detail dan fakta
 • Mengingat masa lalu dengan akurat
 • Langsung menuju sasaran
Tipe SENSING jago dalam menghafal, mengingat, meniru,memorinya sangat kuat. Dan kehebatannyaada pada ototnya, bisa dikatakan otaknya ada di otot oleh karena itu dalam belajar sebaiknya melibatkan otot bisa dengan cara menyentuh memperagakan. SENSING fokus pada penyerapan informasi melalui panca indra oleh karena itu menggunakan alat peraga akan sangat membantu.Kebiasaan tipe SENSING adalah suka bermain. Jadi bermainlah dalam pembelajaran.Kunci sukses tipe SENSING adalah rajin.

THINKING
Dari pengertian Thinking saja tipenya sudah sangat jelas, Orang thinking sangat suka berpikir. Dalam menyelesaikan sebuah masalah, mereka lebih senang menggunakan logika/pikirannya daripada sekedar menggunakan otot, seperti yang dilakukan orang-orang sensing.

Orang thinking ini benar-benar berpikir secara sistematis, apa-apa berdasarkan teori. Punya ciri-ciri fisik : kening agak menonjol, dagu agak lancip, ujung mata agak mengecil seperti mata kucing. Ambisi seorang thinking biasanya adalah “tahta”. Mereka ambisi untuk hal yang satu itu. Mendapat sebuah jabatan yang “wah” merupakan kebanggaan tersendiri bagi mereka.

Beberapa kebiasaan orang yang memiliki mesin kecerdasan Thinking :
 • Lebih menggunakan pikiran
 • Memecahkan masalah secara logis
 • Melakukan analisa tanpa mempertimbangkan pribadi
 • Menghargai sesuatu yang masuk akal
 • Adil, keputusannya didasarkan pada kriteria yang obyektif
 • Dingin, menjaga jarak dengan orang lain
 • Berargumen dan berdebat sebagai panggilan kritis
 • Jarang bertanya bila waktu tidak memungkinkan
 • Menunjukkan data
 • Menggunakan bahasa yang tidak pribadi
 • Percaya diri mengatasnamakan diri sendiri
 • Lebih seperti sikap pria (peluangnya 65%)
Tipe THINKING adalah pembelajar sejati,ahli dalam menghitung menalar menganalisa.Dalam pembelajaran harus selalu fokus dan serius tidak bisa sambil bermain. Jika ada gangguan dari luar akan menghilangkan fokus belajarnya sehingga proses belajarnya akan terganggu. Sebagian besar mempunyai IQ yang bagus.Sangat cocok masuk sekolah unggulan.Kunci sukses tipe THINKING adalah pandai membuat skala prioritas.

INTUITING
Intuiting ini biasanya adalah orang-orang yang sangat senang berimajinasi dan berfantasi. Mereka hidup dalam khayalan mereka.  Mereka juga termasuk orang-orang yang pandai merangkai kata-kata indah. Hmm..mereka yang termasuk intuiting adalah orang yang mempunyai kekuatan dalam berkata-kata. Kata-kata yang mereka ucapkan sesungguhnya mungkin hanyalah hal yang biasa saja, tapi mereka memiliki aura sendiri bagi pendengarnya.

Beberapa kebiasaan orang yang memiliki mesin kecerdasan Intuiting :
 • Mengolah informasi berdasarkan intuisi
 • Lebih berminat pada pemahaman imaginatif
 • Abstrak dan teoritis
 • Orientasi pada masa depan
 • Mulai dari mana saja
 • Mengandalkan inpirasi      
 • Memiliki pikiran yang berputar namun terpola
 • Memberi ruang, alternatif, dan tidak cepak menyimpulkan
 • Tertarik pada pekerjaan yang melibatkan kreatifitas
 • Menyukai cerita fiksi
 • Berbicara hanya hal-hal besar dan strategis
 • Memiliki visi ke depan
 • Cenderung untuk menyelesaikan kalimat orang lain
Tipe INTIUTING mempunyai kelebihan pada imajinasi- kreatifitas -daya cipta –membuat terobosan baru- menciptakan produk baru-trend baru. Kebiasaannya suka usil dengan menyalurkan suka usilnya itu akan merangsang kemampuan kreatifitas daya ciptanya.Kunci sukses tipe INTIUTING adalah memperbaiki kualitas.

FEELING
Feeling adalah orang yang sangat penuh perasaan, selalu memikirkan perasaan orang lain, dan mudah iba bila melihat orang lain kesusahan. Orang dengan tipe ini juga termasuk orang yang pandai berdandan/berpenampilan.

Bagi mereka, penampilan adalah nomor satu. Kesan pertama yang muncul dari lawan jenis adalah penting bagi mereka. Mereka akan mulai gelisah ketika oranglain mulai berkomentar tentang penampilan mereka yang mungkin dianggap kurang bagus. Orang feeling ini biasanya orangnya modis. Pandai dalam mendekorasi tempat-tampat untuk berpesta, atau lainnya.

Beberapa kebiasaan orang yang memiliki mesin kecerdasan Feeling :
 • Lebih menggunakan perasaan
 • Ingin menyenangkan orang lain
 • Ingin selalu memimpin
 • Menghargai perasaan orang lain
 • Mengambil keputusan dengan mempertimbangkan akibatnya terhadap orang lain
 • Bekerjasama di komunitas sosial yang baik
 • Menghindari argumen, konflik dan konfrontasi
 • Perasaan mereka mudah sakit dan dendam
 • Bertanya jika memungkinkan
 • Mampu menunjukkan kekaguman dan emosional
 • Menggunakan banyak kata-kata berharga
 • Lebih seperti sikap wanita (peluangnya 65%)
Kebiasaan tipe FEELING adalah outgoing santai seperti kabayan dan suka ngomong.Seringkali jika dilakukan tes IQ tipe ini akan mempunyai IQ yang kurang bagus.Itu bukan berarti anak FEELING tidak pintar.Yang perlu diperhatikan adalah metode belajarnya, tipe ini banyak belajar melalui telinga pendengarannya dan akan menyerap mentah mentah apa yang didengarnya,bisa melalui rekaman mp3.Yang paling disukai adalah diskusi auditory karena bisa menyalurkan 2 kehebatannya yakni suka ngomong dan penyerapan pendengaran yang diatas rata rata.

INSTING
Orang insting termasuk orang yang paling bisa jadi penengah. Dalam suatu pertengkaran, dia lebih memilih untuk tidak memihak salah satu di antaranya, walaupun terkadang ia mengetahui mana yang salah dan tidak. Orang dengan tipe ini adalah orang yang suka berkorban, perfeksionis, cepat marah, tapi juga cepat sekali menjadi baik, bahkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dijelaskan juga bahwa orang insting ini tidak punya kekurangan, dia pun bahkan tidak punya kelebihan. Mereka yang tergolong insting, cara kerja otaknya adalah seluruhnya. Jadi, mereka seringkali berpikir secara lama, karena mereka selalu mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai sisi. Tipe insting adalah “The most wanted person” alias sulit ditemukan. Orang insting ini kekurangannya adalah, dia ga bisa fokus dalam memiliki sebuah keahlian. Yang dicari orang insting ini hanya “kebahagiaan”. Intinya, orang insting ini adalah orang yang ga suka macam-macam.

Beberapa kebiasaan orang yang memiliki mesin kecerdasan Insting :
 • Bereaksi secara spontan
 • Mengolah informasi menggunakan naluri
 • Mengingat hal-hal yang berkesan
 • Orientasi pada mencari kebahagiaan
 • Menyukai kesempatan untuk berperan serta
 • Pikiran sederhana, polos, dan tidak aneh-aneh
 • Keterampilan serba-bisa
 • Menyukai pekerjaan siap menolong orang
 • Tidak suka konflik
 • Traumatik dengan kejadian yang menyakitkan
 • Mudah beradaptasi.

Tipe INSTING mempunyai kelebihan serba bisa artinya bisa mempelajari ilmu atau situasi yang baru secara cepat tapi tak pernah tuntas.Dengan memberi peran tanggung jawab yang sesuai akan membantu pemahaman belajarnya.Pada situasi yang hening akan membangkitkan potensi indra ketujuhnya (spiritualitas). Metode belajar anak harus disesuaikan dengan bakat mesin kecerdasannya, tipe Insting harus dengan metode belajar Insting supaya anak lebih mudah memahami pelajarannya.

Dari penjelasan di atas menurut saya sudah cukup, kira-kira kamu tipe orang yg mana, dan saran saran saya bagi yang memiliki anak yg masih umur 3 s.d 5 tahun sebaiknya mencoba test STIFIN ini, ini agar kita dapat lebih awal mengetahui tipe personality anak dan dapat mengarahkannya untuk mengexplore potensi yang dimiliki.

Dari 2 hal cara melihat kepribadian masuk yang mana, selain untuk mengetahui karakter pasangan, ini bisa digunakan juga untuk mengetahui bakat anak, tes pendaftaran karyawan juga, atau terserah anda sesuai kebutuhan.

Setelah anda tes pasangan anda, anda khan jadi mengerti apa potensinya, kekuatannya dan kelemahannya, ini sangat penting, karena ini mempengaruhi sesuatu hubungan, misalnya gini :

Sang suami sukanya main band, musik, gampang beradaptasi, ramah, ceria, humoris banyak yang menyukai,dll. ini termasuk tipe SANGUINIS

Sang istri bekerja disebuah perusahaan, kebetulan dia kepala bagian, dia bagus memimpin anak buahnya, ini termasuk tipe KORELIS

Sang istri dan Sang suami dengan tipe tersebut, ini adalah paangan yang serasi, intinya satu humoris yang seriusan, ini saling melengkapi.

Bagaimana kalau tidak saling melengkapi, misal sama-sama berkarakter koleris, nah ini sama2 jiwa pemimpin, harus saling memahami, jangan egois, tapi tipe ini klo pasangan saling memahami, kehidupannya pasti bagus.

Coba anda pahami pasangan anda, dengan melihat karakternya, dan gabungkanlah antara 2 tipe karakter tersebut :
 1. Tes uji kepribadian karya "Florence Littauer judulnya personality plus", ada 4 sifat KOLERIS, SANGUINIS, MELANKOLIS, PLEGMATIS
 2. Tes uji dari sidik jari STIFIN. ada 5 : THINKING, INSTING, INTUITING, SENSING, FEELING
Jadi intinya anda harus memahami sifat pasangan, jangan egois menurut kehendak masing-masing, harus mengetahui dulu pasangan kita masuk yang mana, pahami dulu karakternya seperti apa, jadi kalau ada suatu potesi diri atau masalah kita maklum, karena pasangan kita memang tipe seperti itu, dan kalau ada masalah selesaikan dengan kesepakatan terbaik.

Dalam berumah tangga pasti ada pahit getirnya, harus saling memahami, menghormati, saling mengingatkan, kalau mengerjakan, dan menata rumah tangga, harus tau mana yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu, Kalau ada masalah, kalau nelakukan pekerjaan, selesaikan satu persatu pelan-pelan, jangan borongan, harus ada tujuan jangan asal berumah tangga :)

JANGAN CINTAI AKU APA ADANYA, TUNTUTLAH SESUATU, BIAR JALAN KEDEPAN, AKU DIMANA JADI PETAMU !!!

Iya donk ..., mau jadi peran suami atau peran istri, tuntutlah aku, sesuai dengan karakterku, agar aku senang hati menjalankannya, sesuatu yang senang hati akan mendapatkan hasil yang baik tentunya.

Tuntutlah aku, untuk berjuang bersama, pahami dan maklumi karakter aku, jangan hanya suami yang berjuang, istri juga ikut berperan, dan mendukung.

Dengan pemikiran berumah tangga melihat dengan karakter, tentu saja akan mendapat rumah tangga yang bahagia, berkualitas. Insya Allah. Amin.

MENIKAH BUKAN UNTUK MAIN-MAIN !, BUKAN UNTUK NAFSU, HARTA, TAHTA, DAN SEBAGAINYA YANG NEGATIF, MISAL NIKAH SEBULAN TERUS CERAI ... GA MAU SEPERTI ITU KHAN !!!

Tulisan ini saya buat untuk pengingat diriku sendiri yang jauh dari sempurna dan terus belajar.
Mudah-mudahan bisa sedikit berguna bagi yang membacanya, kalau ada yang salah dari tulisan ini, saya mohon maaf. Terimakasih.

Salam kedamaian ...

Wasalamualaikum wr wb

Candraningtyas

Link dibawah ini, berjudul lagu JANGAN CINTAI AKU APA ADANYA oleh Tulus :
https://www.youtube.com/watch?v=5L1RVCtL1D0

Candraningtyas
No hp : 085973765105
No hp/ Whatsapp : 085759244070
Pin bb : 51D5BFD7
FB Profile : FACEBOOK 1
FB Page 1 : FACEBOOK 2

Back To Top