Menata Hati, Mengukir Nasib.


ads
Metafisika Modern

53. Al Wakil

Dia adalah Dzat yang mengurus segala urusan hamba-Nya dan memudahkan segala yang dibutuhkan oleh mereka. Atau, Dia adalah Dzat yang segala perkara diwakilkan kepada-Nya. Dan wakil itu terbagi atas:
  1. yang meemenuhi apa yang diwakilkan kepadanya dengan sempurna, tanpa pamrih; dan 
  2. yang memenuhi tetapi tidak semua. Wakil yang mutlak ialah yang diwakilkan segala urusan kepadanya, dan dia cocok untuk melaksanakan dan menyempurnakannya-wakil seperti itu tidak lain hanyalah Allah SWT.

Dari keterangan ini, dapatlah dipahami bahwa bagian hamba dari ism ini adalah: kepada-Nyalah ia harus menyerahkan segala urusannya, sebab Dialah sebaik-baik yang diserahi urusan.

Khasiatnya
Barangsiapa membanyakkan berzikir dengan ism ini, niscaya Allah akan membukakan baginya pintu-pintu kebaikan dan rezeki.
ads
Labels: Power Khasiyat Asmaul Husna

Thanks for reading 53. Al Wakil. Please share...!

0 Comment for "53. Al Wakil"

Back To Top