Menata Hati, Mengukir Nasib.


ads
Metafisika Modern

54. Al Qawiy & 55. Al Matin

Al Qawiy ialah Dzat yang tidak ditimpa kelemahan, baik di dalam zat-Nya maupun di dalam sifat-Nya dan af’al-Nya. Sedangkan Al Matin ialah Dzat yang mempunyai kekuatan yang sempurna, dimana tidak ada satu pun dari af’al-Nya yang dapat dibantah, dan tidak ada kelemahan di dalam kekuatan-Nya, serta tidak bisa ditolak perintah-Nya. Keadaan ini tidak mungkin ada selain pada Allah SWT, sebab Dia sajalah yang mempunyai sifat-sifat sempurna. Al-Quwwah menunjukkan kekuasaan yang sempurna, dan Al-Matin menunjukkan kekuatan yang sangat. Allah SWT, dari segi kekuasaan-Nya yang mencapai kesempurnaan, disebut Al-Qawiy, dan dari segi Dia sangat kuat, disebut Al-Matin. Pembicaraan tentang ism ini akan dilanjutkan pada pembicaraan ism Allah Al-Qadir.

Khasiatnya
Barangsiapa teraniaya dan berzikir dengan ism Al-Qawiy dengan maksud agar orang yang menganiayanya itu menndapatkan kecelakaan, maka ia akan dihindarkan dari kejahatan orang itu. Tetapi hendaklah ia takut kepada Allah dalam melakukan itu.

Barangsiapa membacakan ism Al-Matin pada anak perempuan kecil atau anak laki-laki kecil sebanyak sepuluh kali, niscaya anak tersebut tidak akan berbuat durhaka.
ads
Labels: Power Khasiyat Asmaul Husna

Thanks for reading 54. Al Qawiy & 55. Al Matin. Please share...!

0 Comment for "54. Al Qawiy & 55. Al Matin"

Back To Top