Menata Hati, Mengukir Nasib.


ads
Metafisika Modern

94. Al Hadi

AL HAADIY (yang Maha Memberi Petunjuk) adalah Allah yang memandu hamba-hamba-Nya yang terpilih untuk mengetahui (mengenal) Dzat-Nya, sehingga mereka dapat merujuknya sebagai saksi atas segala sesuatu. Yaitu yang memberi petunjuk kepada hamba-hamba-Nya dan yang menunjukkan kepada mereka apa-apa yang di dalamnya ada kebaikan buat mereka.

Allah SWT berfirman:
`Musa berkata: "Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan kepada tiap-tiapsesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk` (Thaahaa:50)

`Sucikanlah Nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, Yang menciptakan dan menyempurnakan (penciptaan-Nya), Dan yang menentukan kadar(masing-masing) dan memberi petunjuk` (Al-A'laa:1~3)

Yakni, menunjukkan apa-apa yang Dia ciptakan untuk apa yang Dia kehendaki di dalam urusan agama dan dunianya.

Dikatakan bahwa makna Al Hadi itu ialah Dia yang menunjuki hamba-hamba pilihan-Nya kepada makrifat Dzat-Nya. Dan menunjuki hamba-hamba-Nya yang awam kepada makhluk-makhluk ciptaan-Nya sehingga dengannya mereka dapat menyaksikan Dzat-Nya. Dan memberi petunjuk setiap makhluk kepada apa-apa yang mesti mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti memberi petunjuk kepada bayi untuk mengisap tetek ibunya guna mendapat susu, menunjuki anak ayam untuk mematuk biji-bijian ketika keluarnya, dan memberi petunjuk kepada kumbang untuk membangun rumahnya, dan lain-lain.

Para Nabi dan Ulama adalah orang-orang yang memberikan petunjuk dikalangan umat manusia, yang mengarahkan makhluk-makhluk pada kebahagiaan di akhirat dan memandu mereka ke jalan Allah. Namun, sesungguhnya Allah-lah yang memandu mereka dalam apa yang mereka katakan dan mereka tunduk pada kekuasaan dan rencana-Nya.

Berakhlak dengan ism ini mengharuskan seseorang memberi petunjuk kepada hamba-hamba Allah dengan apa-apa yang baik buat urusan agama dan dunia mereka secara global dan terperinci.

`Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus` (Al Hajj:54).

`Dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong` (Al-Furqaan:31).

Khasiatnya
Ism ini berkhasiat memberi petunjuk kepada hati orang yang berzikir dengannya. Dan barangsiapa berzikir dengannya, maka ia akan dianugerahi kedudukan untuk menguasai umat dengan hak.

Doa al-Hâdi [Yang Maha Pemberi Petunjuk]
Ya Allah al-Hadi, wahai Pemberi petunjuk. Bimbinglah kami dengan petunjuk-Mu, dan jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang sesat dan mendurhakai-Mu. Wahai Tuhan Yang memberi petunjuk orang-orang yang sesat, antarlah kami menuju jalan luas, lapang, dan lurus, jalan orang-orang yang Engkau anugerahi nikmat, yakni jalan para nabi, shiddiqin, para syuhada', dan orang-orang saleh. Mereka adalah sebaik-baik teman.

Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Curahkanlah terhadap kami, kelemah-lembutan-Mu serta limpahkan kasih sayang-Mu, tuntun kami menuju kepada-Mu sebagaimana tuntunan-Mu kepada hama-hamba-Mu yang mulia. Luruskan jika kamu menyimpang, bantulah jika kami lurus, dan sambut tangan kami jika kami tergelincir serta hadirlah membantu kami di mana pun kami berada. Dan semoga shalawat/ rahmat dan kasih sayang tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau. Amin.


source : http://blog.muslim-indonesia.com/asmaul-husna/al-hadi
ads
Labels: Power Khasiyat Asmaul Husna

Thanks for reading 94. Al Hadi. Please share...!

0 Comment for "94. Al Hadi"

Back To Top