Menata Hati, Mengukir Nasib.


ads
Metafisika Modern

25. Al Mu’izzu, 26. Al Mudzillu

Dia adalah Dzat yang memberikan kerajaan kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan mencabut kerajaan dari orang yang dikehendaki-Nya.

Dikatakan bahwa Al-Mu’izzu itu ialah Dzat yang memberikan kemuliaan kepada hamba-hamba yang dikehendaki-Nya, dan Al-Mudzillu itu ialah Dzat yang menundukkan orang yang dikehendaki-Nya dengan jalan menghinakannya.

Berakhlak dengan kedua ism ini mengharuskan seseorang agar memuliakan kepada siapa yang diperintahkan supaya dimuliakan dan menghinakan kepada siapa yang diperintahkan supaya dihinakan.

Khasiatnya
Barangsiapa membaca ism Al-Mu’izzu pada malam Senin atau malam Jumat sesudah mengerjakan shalat Maghrib sebanyak empat puluh kali, niscaya Allah akan menanammkan rasa takut ke dalam hati seluruh makhluk kepadanya. Dan barangsiapa membaca ism Al-Mudzillu sebanyak tujuh puluh lima kali kemudian ia berdoa di dalam sujudnya, niscaya ia akan bebas dari dalam penjaranya dan akan selamat dari gangguan orang-orang yang dengki dan aniaya.
ads
Labels: Power Khasiyat Asmaul Husna

Thanks for reading 25. Al Mu’izzu, 26. Al Mudzillu. Please share...!

0 Comment for "25. Al Mu’izzu, 26. Al Mudzillu"

Back To Top