Menata Hati, Mengukir Nasib.


ads
Metafisika Modern

BIHAQQI KAF HA’ YA’ ‘AIN SHAD (SIMBOL NAQS)

Simbol-Simbol yang di gunakan 
dalam 
Aplikasi Doa Quantum Tranceformasi NAQS DNA level 2.
Kaf Ha Yaa 'Ain ShoodYaa SiinAlif Lam Miim

Dalam Hizib Nashr ijazah dari Syekh Abul Hasan Assyadzili, terdapat kalimat.

‘اللَّهُمَّ بِحَقِّ كهيعص اِكْفِنَا هَمَّ الْعِدَا وَلَقْهِمُ الرَّدَى

“Ya Allah! Dengan HAQ (kebenaran kalimat) kaf ha’ ya’ ‘ain shad, cukupilah kami terhadap maksud jahat musuh dan binasakan mereka.”

Doa-doa semacam itu ada contohnya dari hadits, yakni:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْىأَلُكَ بِحَقِّ السَّاىِٔلِيْنَ عَلَيْكَ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا فَإِنِّي لمَ ْأَخْرَجُ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً وَخَرَجْتُ اتَّقَاءَ سُخْطِكَ وَبْتِغَاءَ مَرْضَا تِكَ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيْذَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُو بِي اِنَّهُ لَا يَغْفِرُذُّنُوبَ اِلَّا أًنْتَ

Wahai Allah! Dengan hak orang-orang yang berdoa kepada-Mu dan hak perjalananku kepada-Mu ini, sesungguhnya aku tidak keluar untuk keburukan,congka’, riya’(ingin terpuji dalam pandangan orang) atau sum’ah (mencari nama harum). Aku keluar karena takut Engkau benci dan ingin mendapat keridhaan-Mu. Aku mohon kepada-Mu agar menyelamatkan aku dari api neraka dan mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. (Hadits Riwayat Ibnu Majah Kitab Masajid :778 dan Ahmad Kitab Baqi masnad muktsirin :10772)

Lanjutan hadits tersebut adalah maka ‘Allah s.w.t menghadap kepada orang tersebut dan tujuh puluh ribu malaikat memintakan ampunan baginya….’

RAHASIA HURUF :

Pembahasan ini masihlah membahas tentang huruuful muqotho’ah, salah satunya adalah Kaf-Ha-Ya-Ain-Shad ini merupakan pujian dari Allah pada diri-Nya sendiri yang mana pada setiap hurufnya mengandung makna yang luas,sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas bahwasannya pada huruf muqotto’ah Kaf menunjukkan bahwa Allah itu Kabir (Maha Besar) dan Karim (Maha Mulia).adapun Ya menunjukkan bahwa Allah adlah Khobir (Maha Mengetahui), sedangkan pada ‘Ain menunjukkan bahwa Allah itu Aziz (Maha Perkasa) dan Adil (Maha Adil).

Pada riwayat lain disebutkan bahwa hampir semua huruf muqotho’ah itu terdapat banyak sekali makna yang tersirat didalamnya.Bahkan ada suatu riwayat yang menyebutkan bahwa semua huruf muqotho’ah merupakan min asmaillah,dan bisa juga terdapat suatu makna daripada beberapa kejadian akan siksaan Alloh maupun nikmat allohpada satu huruf muqotto’ah itu sendiri merupakan nama-nama Allah, nikmat dan cobaan-Nya, lalu mengapa mereka ingkar?Rabi berkata bahwa alif merupakan nikmat ALLOH,lam merupakn maha lembut Alloh,dan mim merupakan maha penjaga nya Alloh

Di dalam lafadz ” Kaf ha yaa ain shod ” merupakan suatu keagungan Allah. di dalamnya mengandung makna pujian untuk Allah,
  • Huruf Kaf kepanjangan KAFIYAN (Maha sempurna) menunjukkan bahwa Allah Maha sempurna, dan disebutkan pula oleh Ibnu Jurairi berdasarkan perkataan Ibnu Abbas bahwa huruf kaaf ( kabir dan karim ) bermakna Maha besar dan mulia,
  • Huruf Haa kepanjangannya HADIYAN (Maha pemberi petunjuk) menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pemberi Petunjuk,
  • Huruf yaa kepanjangan Yajiirun (kaya) menunjukkan bahwa Allah itu Maha Agung, dan bermakna pertolongan
  • Huruf 'Ain kepanjangan ‘ALIMUN (maha mengetahui) menunjukkan bahwa Allah itu Maha Mengetahui dan Maha Besar. Juga bermakna ( Aziz dan adlu ) Maha Berkuasa dan Adil.
  • Huruf Shod kepanjangannya Shadiqun menunjukkan arti (maha benar) menunjukkan makna bahwa Allah Maha dipercaya.

dari Ibnu Jabbir dari Ibnu Abbas sesungguhnya ia mengatakan bahwa huruf Kaaf itu menunjukkan allah Maha Besar dan Maha Mulia dan huruf Ain menunjukkan bahwa Allah itu Maha perkasa dan Maha Adil. sebagaiaman yang diriwayatkan oleh Thabari dari Rabi’ bin Annas huruf yang terpotong itu ada 29 huruf itu merupakan Asma Allah.

Sedangkan menurut ‘isa bin maryam itu semua menunjukan Nama2 Allah dan sifat2nya untuk lebih jelasnya buka tafsir al-kabir lirrazy 1/7. dan di tafsir thabri 1/208. Huruf hijaiyyah adalah kata kunci..seperti Alif kata kunci dari asma Allah..Lam kata kunci dari asma allah yaitu Latif..dan mim juga begitu yang yaitu mujid.. permulaan huruf alif merupakan permulaan Asma Allah dan permulaan huruf Lam itu dari nama Allah yang menunjukkan makna lembut, dan permulaan huruf Mim menunjukkan Allah itu Maha mulia. Alif itu satu tahun, Lam 30 tahun dan Mim 40 tahun.


Wallahu a'lam bis showab

PUSTAKA : 

KULIAH MUTHALAAH 3 (23 Jan. 2010)

ads
Labels: DOA

Thanks for reading BIHAQQI KAF HA’ YA’ ‘AIN SHAD (SIMBOL NAQS). Please share...!

2 Comment for "BIHAQQI KAF HA’ YA’ ‘AIN SHAD (SIMBOL NAQS)"

Meluruskan klem orang kristen....

Kalo di nambarik…. kaaf haa yaa aiin shaad…. (20+5+10+70+90=195 )
Setara dengan LA ILAHA ILLAL LAH (tulis arab dulu baru perhuruf di nilai) = tidak ada tuhan yg harus disembah kecuali Allah......berjumlah 195

Lam = 30
Alif = 1
________
Alif= 1
Lam=30
Ha = 5
_______
Alif= 1
Lam= 30
Lam= 30
Alif= 1
________
Alif = 1
Lam=30
Lam=30
Ha = 5
Jumlah = 195

Ini oleh orang kristen diklem Almasih ilahy =yesus tuhanku…. kata orang kresten….karenabernilai 195….. tapi alquran tidak bisa di hitung2 kaya main nomor judi….

HANYA ALLAH YANG MAHA TAHU ARTI SEBENARNYA 

Semoga jadi pencerahan

kaf ha ya ain shad (arab) = kaf hey yod ayin shad (ibrani) = kaf hey yashad (ibrani)= Mesias adalah Allah adalah Yeshua.

silahkan cek

Back To Top