Menata Hati, Mengukir Nasib.


ads
Metafisika Modern

Menggapai Cahaya Kudus Bertunjangkan kaedah Kesufian

Assalamualaikum sobat2 Naqs..makasih hadirnya sobat2 qu....Untuk makluman sobat...postingan juga bait2 bicara diantaranya qu lakarkan jua dari kitab Menggapai cahaya Kudus bertunjangkan kaedah Kesufian,penulisnya Syeikh Abdul Wahab Al Sya'rani r.h..punyai jilid 1 hingga 226 lembaran mukasurat dan huraiannya....met mlm .salam penyejuk jiwa................Tingg!​!!

Hmm...Tasawuf ngak lain merupakan intisari pengamalan seorang hamba terhadap hukum2 syariat apabila ia boleh mengawal dan mengerahkan 'illat dan keinginan nafsu.Ini sama halnya dengan ilmu Ma'ani dan Bayan yang merupakan intisari ilmu nahwu.Orang yang menjadikan ilmu tasawuf sebagai ilmu tersendiri benar,Orang yang menjadikan sebagai bahagian dari ilmu syariat juga benar,Sama dengan orang yang menjadikan ilmu ma'ani dan bayan sebagai ilmu tersendiri benar,dan orang yang menjadikannya sebagai bahagian dari ilmu nahwu juga benar.....Ini sepadan dengan hukum2 yang terwadahi oleh ulama syariat ketika mereka mengamalkan hukum2 yang diketahuinya..

Orang yang dapat merasakan bahawa ilmu tasawuf merupakan bahagian dari ilmu syariat hanyalah orang yang benar2 mendalam ilmu syariatnya.Orang yang memasuki kaedah suatu kaum dan mendalami betul2,maka Alloh akan memberikan daya istinbat,padanan hukum2 zahir,sehingga dalam kaedah itu,ia menggali kewajipan2,sunnah2,etika2 dan kemakruhan2.Tasawuf ngak membahas hukum2 fardu,sifat2 ketuhanan,perdebatan sekitar pengetahuan2 ahli falsafah ataupun aliran2 rasionalisme.

Tasawuf merupakan kepasrahan terus menerus untuk beribadah.Kepasrahan ritual ini menjadikan pelakunya mampu menggali jenis2 etika yang memperindah jiwa mereka.Mereka terus melakukan peribadatan itu,juga jenis2 kewajipan dalam zikir,khalwat,suluk dan jenis2 makrifat.Semua itu telah terbiasa dengan diri mereka,sehingga terasakan cinta.Mereka juga mewajibkan diri mereka sendiri kezuhudan khusus yang menjadikan mereka memiliki rasa yang memancar dan dzauk yang memunculkan ilham di dalam jalan2 peribadatan,kerna mereka mahukan kesempurnaan dalam peribadatan.Mereka percaya bahawa hal itu merupakan sasaran hidup yang tertinggi,atau seperti yang dikatakan al Hassan Al Basri:"Pada zaman ini kami ada orang2 yang memperhatikan masalah2 seakan akan seurat rambut,namun kami juga menemukan orang2 yang menganggapnya termasuk dosa2 besar

Itulah ruang lingkup tasawuf sejati.sebagaimana tegas ulama zahir menjaga batas2 syariat,maka para sufi juga menjaga etika dan roh syariat.Dalam Islam Fuqaha dibolehkan berijtihad dalam mengistinbatkan dalil2 dan menyimpulkan hukum2 tertentu,maka demikian pula denga para arif yang menggali hukum2 dari apa yang terilhamkan kepada mereka dan apa yang mereka ketahui dan rasakan,khususnya hal2 yang ngak disebut secara tersurat.mereka juga boleh menggali etika,dzauk dan kaedah bagi para murid dan abid.Orang yang mengelokan pengamatannya akan tahu bahawa ngak ada satu pun ilmu ahlullah yang terkeluar dari batas2 syariat.gaimana bisa keluar,sedangkan syariat itu sendiri merupakan anak tangga bagi mereka untuk menuju Alloh. Jalan Ahli sufi berlandaskan diatas tauhid yang murni..antara pelbagai ciri akhlak ahli sufi itu qu sekadar kongsikan menurut Asy Syeikh Muhammad Amin Al Kurdy...Sufi adalah orang yang hatinya jernih dari kehidupan buruk dan terisi pengajaran(dari Tuhan) serta kemurniannya bagaikan emas dan tanah liat.(muhammad Amin :409)

Tasawuf ngak bisa dipisahkan dengan Tharikat walaupun pada hakikatnya Ibadah Syariat itu juga diwadahi tasawuf...Jadi yang dimaksudkan denga tharikat adalah suatu sistem dan cara2 beramal atas irsyad(bimbingan)seorang mursyid(guru) terhadap murid2nya yang mengikat dalam suatu mazhab tertentu yang pada dasarnya untuk menjalankan sunnah Rasululloh S.A.W secara optimal dan sungguh2.menurut Abu Bakar Acheh,tharikat adalah jalan,petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh nabi dan dikerjakan oleh sahabat dan tab'in turun temurun sampai kepada guru2,atau suatu cara mendidik,mengajar,lama kelamaan meluas menjadi kumpulan kekeluargaan yang mengikat penganut2 sufi yang sefaham dan sealiran guna memudahkan menerima ajaran2 dan latihan2 dari parapemimpinnya dalam suatu ikatan(Abu Bakar Acheh,47-57).

Bilakah seorang murid boleh memberikan bimbingan,dinyatakan ngak bisa seorang murid boleh memberikan bimbingan atau pelajaran baik ilmu zahir mahupun batin,kecuali telah diizinkan gurunya dengan Ikhlas...hadirnya sobat2 tharikat berkumpul disini qu kira disebutkan juga dengan istilah sobat2 dijalanan....murid ngak bisa mengangkat murid,kalau setiap murid bisa memberikan bimbingan atau pelajaran tharikat sebelum padam api kemanusiannya atau mendapatkan izin dari gurunya,maka sungguh ia akan gagal.Hijab yang menyelimuti hakikat ngak akan pernah terbuka untuknya dan ngak seorangpun mendapat manfaat daripadanya. didalam ajaran tasawuf kita dihadapkan kepada dua aliran tasawuf yang bertentangan,iaitu aliran sunni(salaf) dan aliran Falsafi..mempunyai penganutnya masing2..tasawuf yang bercorak Falsafi ini mengarah kepada aliran kebatinan.tentu sahaja aliran ini udah dimasuki oleh unsur2 kepercayaan lain yang dianuti sebelum Islam sebelumnya. Guru hanyalah penuntun,pembimbing jalan aja....Rahsia guru ada pada wirid pembersih hati..Tiap2 syariat itu hakikat,tiap2 hakikat itu syariat,syariat mewujudkan amal,hakikat mewujudkan ihwal,syariat berbuat dengan ilmu,hakikat mengambil hikmat dari pengalaman.Hmm…Itulah saja kongsian qu sobat….semoga manfaat….Wallahu’alam.
ads
Labels: Tasawuf

Thanks for reading Menggapai Cahaya Kudus Bertunjangkan kaedah Kesufian. Please share...!

0 Comment for "Menggapai Cahaya Kudus Bertunjangkan kaedah Kesufian"

Back To Top