Menata Hati, Mengukir Nasib.


ads
Metafisika Modern

8. Al Muhaimin

Artinya, adalah hak Allah SWT bahwa Dia mengurus keperluan semua makhluk-Nya, yaitu pekerjaan mereka, rizki mereka, dan ajal mereka; yaitu dengan memperhatikan, menguasai dan memeliharanya. Jadi, yang menghimpunkan ketiga makna itulah Al-Muhaimin, dan itu tidak akan terkumpul secara mutlak dan sempurna kecuali bagi Allah SWT.

Ada pendapat lain mengatakan, bahwa ism ini meruupakan asma Allah SWT di dalam kitab-kitab kuno. Dikatakan juga bahwa makna Al-Muhaimin adalah pengawas atas hakikat alam ini dan apa-apa yang berkaitan dengannnya. Dan ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah dzat Yang sangat Sempurna dalam pemeliharaan dan pengawasan-Nya. Ada lagi pendapat lain mengatakan, bahwa maknanya ialah Yang Menyaksikan.

Mendekatkan diri kepada Allah dengan ism ini adalah; selalu mengawasi diri (mawas diri) dalam setiap perkara, sebab tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah SWT.

Khasiatnya
Barangsiapa membacanya sebanyak seratus kali sesudah mandi dan shalat di tempat yang sunyi dengan memusatkan perhatian kepada Allah SWT, niscaya Allah akan menyucikan lahir dan batinnya.
ads
Labels: Power Khasiyat Asmaul Husna

Thanks for reading 8. Al Muhaimin. Please share...!

0 Comment for "8. Al Muhaimin"

Back To Top