Menata Hati, Mengukir Nasib.


ads
Metafisika Modern

49. Al Majiid

Al-Majiid ialah Dzat yang sangat sempurna kemuliaan-Nya, atau Yang Mahatinggi, lagi Mahabesar kekuasaan-Nya, atau Yang Mahabanyak pemberian-Nya. Kemuliaan dzat, bila digabungkan dengan kebaikan perbuatan, maaka disebutlah ia sebagai majd.

Al-Majiid itu lebih menunjukkan kepada mubalaghah, dan seakan-akan ia menghimpunkan ism Al Jalil, Al Wahhab, dan Al Karim yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu.

Berakhlak dengan ism ini mengharuskan Anda bersikap terhormat dalam setiap tindak-tanduk Anda disertai dengan adab.

Khasiatnya
Jika seseorang yang menderita penyakit belang berpuasa pada tiap-tiap ‘ayyamulbaidh‘ (tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijri), dan membaca ism ini sebanyak-banyaknya pada tiap-tiap waktu berbuka, insya Allah ia akan sembuh dari penyakitnya, baik dengan sebab maupun tanpa sebab.
ads
Labels: Power Khasiyat Asmaul Husna

Thanks for reading 49. Al Majiid. Please share...!

0 Comment for "49. Al Majiid"

Back To Top