Menata Hati, Mengukir Nasib.


ads
Metafisika Modern

16. Al Qahhar

Dia adalah Dzat Maha Perkasa yang mengalahkan sesuatu dengan sempurna.

Firman-Nya: “Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya…”(QS. Al An’am:18).

Tidak ada sesuatupun yang ada di alam semesta ini, melainkan berada di bawah kekuasaan-Nya. Imam Al Ghazali berkata: “Al Qahhar ialah Dzat yang menimpakan bencana kepada musuh-musuh-Nya dengan kematian dan kehinaan; bahkan tidak ada yang maujud kecuali semuanya berada di bawah kekuasaan dan qudrat-Nya, lemah dalam genggaman-Nya.”

Menundukkan hawa nafsu, bagi seorang hamba, adalah dengan melawan tipu daya setan yang merupakan musuh bebuyutannya, dan dengan melawan syahwat nafsunya. Seandainya Allah memberikan jalan kemudahan baginya untuk menundukkan keduanya, niscaya ia akan mampu pula menundukkan seluruh umat manusia.

Seorang hamba yang berakhlak dengan ism ini hendaklah menundukkan hawa nafsu dan setannya dengan melepaskan segala upaya dan menyerahkannya kepada Tuhan Yang Mahaesa lagi Mahakuasa.

Khasiatnya
Ism ini berkhasiat untuk menghilangkan rasa cinta berlebihan kepada dunia dan pengagungan selain kepada Allah SWT dari dalam hati. Barangsiapa membiasakan berzikir dengannya, maka ia akan mendapatkan hal itu, dan akan menjadi menang atas seterunya.
ads
Labels: Power Khasiyat Asmaul Husna

Thanks for reading 16. Al Qahhar. Please share...!

0 Comment for "16. Al Qahhar"

Back To Top